Ansatte Eknes ungdomsskole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Anne Margrethe Horsrud anne.margrethe.horsrud@drammen.kommune.no 32 23 62 03
Avdelingsleder Anette Lislelid Berg anette.lislelid@drammen.kommune.no 32 23 62 04
Avdelingsleder Magnus Bergdal magnus.bergdal@drammen.kommune.no 32 23 62 05
Avdelingsleder Sagstedbrua Heidi Slettum Aasen heidi.slettum.aasen@drammen.kommune.no 468 79 420
Rådgiver/ karriereveileder Trine Lise Ramsrud trine.lise.ramsrud@drammen.kommune.no 32 23 62 07
Sosialpedagogisk rådgiver     32 23 62 06
Helsesykepleier Sølvi Fossberg.Werner solvi.fossberg-werner@drammen.kommune.no 32 23 62 08
Sekretær  Grete V. Amundsen grete.amundsen@drammen.kommune.no 32 23 62 02
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Eknes ungdomsskole.