Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Anne Margrethe Horsrud 32 23 62 03
Avdelingsleder Anette Lislelid Berg 32 23 62 04
Avdelingsleder Magnus Bergdal 32 23 62 05
Avdelingsleder Sagstedbrua Heidi Slettum Aasen 468 79 420
Rådgiver/ karriereveileder Trine Lise Ramsrud 32 23 62 07
Sosialpedagogisk rådgiver Linn Heidi S. Deutscmann 32 23 62 06
Helsesykepleier Sølvi Fossberg.Werner 32 23 62 08
Sekretær  Grete V. Amundsen 32 23 62 02
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Eknes ungdomsskole.