Eknes ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 344 elever på Eknes, og 12 elever på avdeling Sagstedbrua
  • Kommunedel: Krokstadelva og Stenseth

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.30

Telefon

Kontor: 30 04 02 00
Kontor Sagstedbrua: 468 79 420

E-post

eknes.skole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Riksvei 246
3055 Krokstadelva