Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 370 elever
  • Kommunedel: Krokstadelva og Stenseth

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.30

Telefon

Kontor: 32 23 62 00

E-post

Besøksadresse

Gamle Riksvei 246
3055 Krokstadelva