Eknes ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 350 elever på Eknes, og 12 elever på avdeling Sagstedbrua
  • Kommunedel: Krokstadelva og Stenseth

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.30

Telefon

Kontor: 32 04 02 00
Kontor Sagstedbrua: 46 87 94 20

E-post

eknes.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Gamle Riksvei 246
3055 Krokstadelva