Om Eknes ungdomsskole

Bli kjent med Eknes ungdomsskole.

Eknes ungdomsskole ligger i Krokstadelva og har cirka 350 elever. Vi ønsker å tilføre elevene kunnskap og utvikle deres metodiske og sosiale kompetanse. Elevene skal bevisstgjøres på egen læring. Vi skal tilrettelegge for en læringssituasjon som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Både elever og lærere jobber i team.

Det handler om å se og bli sett (C&bliZ). Dette i kombinasjon med lommelykten fra MOT har vi hverandres positive egenskaper i fokus.

Tverrfaglig arbeid, varierte arbeidsmetoder og fleksibel organisering av dagen står sentralt ved skolen. Vi ønsker å gjøre den enkelte elev ansvarlig for egen læring, og stimulerer til initiativ og kreativitet. Både gjennom samarbeid med andre elever og selvstendige arbeider vil elevene få en positiv læringsprosess. Vi har elevens læring i fokus og driver underveisvurdering uten bruk av karakter.

Vi forsøker å fremme trygghet og trivsel gjennom systematisk arbeid med teammiljøet, elevsamtaler og samarbeid med de foresatte.

Avdeling Sagstedbrua er en egen avdeling for inntil 12 elever som har behov for tettere og mer tilrettelagt opplæring. Sagstedbrua holder til i egne lokaler i Lysakerveien 18, 3055 Krokstadelva.