Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Grethe Eggerud 32 23 66 52
Avdelingsleder Lise Hvidsten Melby 32 23 66 53
Avdelingsleder Jørgen Agersborg 32 23 66 54
Førstesekretær Birgit Tronsgaard 32 23 66 50
Fagleder SFO Tove Hære

32 87 11 20
Sosialfaglig medarbeider Ann Kristin Olsen 32 23 66 55
Helsesykepleier Marte-Mari Haare Lervik 32 23 66 57
Helsesykepleier Irene Grønlie 32 23 66 57
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Solberg skole.