Ansatte Konnerud skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Cathrine Wessmann cathrine.wessmann@drammen.kommune.no 32 04 57 02
Avdelingsleder 4.-7.trinn Gry Elisabeth Lagerqvist  gry.elisabeth.lagerqvist@drammen.kommune.no 32 04 57 03
Avdelingsleder 1.-4.trinn og SFO Lars- Gunnar Hovde

lars.gunnar.hovde@drammen.kommune.no

32 04 57 04
Konsulent Mona Elisabeth Kjærnli

Mona.Elisabeth.Kjaernli@drammen.kommune.no

32 04 57 00
Helsesykepleier Gry Svendsen gry.svendsen@drammen.kommune.no 32 04 57 10
Helsesykepleier Gry Ekeli gry.ekeli@drammen.kommune.no 90 22 57 68

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Konnerud skole.