Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Cathrine Wessmann cathrine.wessmann@drammen.kommune.no 32 04 57 02
Avdelingsleder 1.-3.trinn + AKS Elisabeth Onshuus Martens elisabeth.onshuus.martens@drammen.kommune.no 32 04 57 03
Fagleder AKS Karine Noel Moland Wahl karine.noel.moland.wahl@drammen.kommune.no 32 04 57 00
Avdelingsleder 4.-7.trinn Lars- Gunnar Hovde

lars.gunnar.hovde@drammen.kommune.no

32 04 57 04
Konsulent Mona Elisabeth Kjærnli

Mona.Elisabeth.Kjaernli@drammen.kommune.no

32 04 57 00
Helsesykepleier Gry Ekeli gry.ekeli@drammen.kommune.no 32 04 57 10
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Konnerud skole.