Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Cathrine Wessmann 32 04 57 02
Avdelingsleder 1.-3.trinn + AKS Elisabeth Onshuus Martens 32 04 57 03
Fagleder AKS Karine Noel Moland Wahl 32 04 57 00
Avdelingsleder 4.-7.trinn Bodil Steen Sofienlund

32 04 57 04
Konsulent Mona Elisabeth Kjærnli

32 04 57 00
Helsesykepleier Gry Ekeli 32 04 57 10
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Konnerud skole.