Ansatte Øren skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Renate Blomli Winnes renate.blomli.winnes@drammen.kommune.no 32 04 95 62
Avdelingsleder 1.-2.trinn og SFO Helle Kristin Øverby helle.kristin.overby@drammen.kommune.no 32 04 95 64
Avdelingsleder 3.-5.trinn Trine Dreyer Enersen trine.dreyer.enersen@drammen.kommune.no 32 04 95 71
Avdelingsleder 6.-7.trinn Mona Helen Evensen mona.evensen@drammen.kommune.no 32 04 95 63
Konsulent Gunn Karin Aslaksen gunn.karin.aslaksen@drammen.kommune.no 32 04 95 60
Sosialfaglig medarbeider Tone Høimyr Nelson tone.hoimyr.nelson@drammen.kommune.no 478 80 021
Helsesykepleier Heidi Bjørgen-Bjørmark heidi.bjorgen.bjormark@drammen.kommune.no 906 79 607
Helsesykepleier Margrete Holst Medalen

Margrete.holst.medalen@drammen.kommune.no

469 05 470

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Øren skole.