Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Renate Blomli Winnes 32 04 95 62
Avdelingsleder 1.-2.trinn og AKS Helle Kristin Øverby 32 04 95 64
Avdelingsleder 3.-5.trinn Trine Dreyer Enersen 32 04 95 71
Avdelingsleder 6.-7.trinn Mona Helen Evensen 32 04 95 63
Sekretær Gunn Karin Aslaksen 32 04 95 60
Sosialfaglig medarbeider Tone Høimyr Nelson 478 80 021
Helsesykepleier Heidi Bjørgen-Bjørmark 32 04 95 66
Helsesykepleier Margrete Holst Medalen

469 05 470
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Øren skole.