Ansatte Øren skole

Administrasjon og ledelse

Stilling Navn E-post Telefon
Rektor Renate Blomli Winnes renate.blomli.winnes@drammen.kommune.no 32 04 95 62
Avdelingsleder 1.-3.trinn og SFO Helle Kristin Øverby helle.kristin.overby@drammen.kommune.no 32 04 95 64
Avdelingsleder 4.-7.trinn Trine Dreyer Enersen trine.dreyer.enersen@drammen.kommune.no 32 04 95 71
Konsulent Gunn Karin Aslaksen gunn.karin.aslaksen@drammen.kommune.no 32 04 95 60
Sosialfaglig medarbeider Tone Høimyr Nelson tone.hoimyr.nelson@drammen.kommune.no 47 88 00 21
Helsesykepleier Heidi Bjørgen-Bjørmark heidi.bjorgen.bjormark@drammen.kommune.no 90 67 96 07
Helsesykepleier Margrete Holst Medalen

Margrete.holst.medalen@drammen.kommune.no

46 90 54 70

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Øren skole.