Øren skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 420 elever
  • Kommunedel: Bragernes og Øren

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.30

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 95 60
SFO : 40 91 73 70

E-post

oren.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Hotvetveien 100
3023 Drammen