Om Øren skole

Bli kjent med Øren skole.

Øren skole ligger på grensen mellom Bragernes og Åssiden. Skolen ligger i et område nært sentrum, med kort avstand til marka og elva.

Skolen har cirka 420 elever på 1.-7. trinn og cirka 55 ansatte.

Våre satsingsområder er trygt og godt skolemiljø, inkluderende undervisning, teknologi og læring og språk.

Vi har et godt samarbeid med idrettslaget Drammens Ballkubb gjennom satsingen Aktive lokalsamfunn.

Øren skole disponerer en idrettshall, kunstgressbane om sommeren og kunstisbane i vinterhalvåret.

Motto: “Øren skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære”.

Bilder fra Øren skole

Elever bruker nettbrett i skolegården. Elever leker med ballonger i gymsalen Elever leker på lekeapparatet i skolegården Elever sitter rundt et bord ute i skolegården To elever holder rundt hverandre foran lekestativet.