Om Øren skole

Bli kjent med Øren skole.

Øren skole ligger på grensen mellom Bragernes og Åssiden i Bragernes bydel. Det er et sentrumsnært boligområde med kort avstand til Drammensmarka og Drammenselva.

Skolen har ca. 500 elever på 1.-7. trinn og ca. 70 ansatte.

Våre satsningsområder er sosial-emosjonell kompetanse, språk og digital kompetanse.

Øren skole utvikler og bygger et godt læringsmiljø gjennom positiv handling og deltakelse. Dette gjøres med den skoleomfattende innsatsmodellen PALS.

Skolen jobber aktivt med fremtidens kompetanse gjennom 1:1 dekning av iPad på alle trinn og gjennom FYMU- faget (elevstyrt undervisning) og First Lego League.

Vi har et godt samarbeid med idrettslaget Drammens Ballkubb gjennom satsingen Aktive lokalsamfunn.

Øren skole disponerer en idrettshall, kunstgressbane om sommeren og kunstisbane i vinterhalvåret.

Motto: “Øren skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære”.

Bilder fra Øren skole

Elever bruker nettbrett i skolegården. Elever leker med ballonger i gymsalen Elever leker på lekeapparatet i skolegården Elever sitter rundt et bord ute i skolegården To elever holder rundt hverandre foran lekestativet.