Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Torill Risdal Lund 32 23 60 71/ 911 68 617
Avdelingsleder 8. trinn Tuva Heen   32 23 60 70/ 466 78 192
Avdelingsleder 9. trinn Ole David Sofienlund 32 23 60 02/ 416 77 994
Avdelingsleder 10. trinn og læringsverkstedet Anne May Falch Brænden 32 23 60 70/ 932 82 299
Skolesekretær Gry Galåsen 32 23 60 70
Rådgiver Ole David Sofienlund 32 23 60 74/ 980 07 369
Sosialrådgiver Mette Ruud Skogedal 32 23 60 75/ 971 22 058
Helsesykepleier   Ikke tildelt for høsten 2020 enda 32 23 60 82/ 476 41 289
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Veiavangen ungdomsskole.