Ansatte Marienlyst skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post TELEFON
Rektor Jon Espen Palm jon.espen.palm@drammen.kommune.no

32 04 96 95/ 464 30 050

Avdelingsleder 8. trinn Frode Syrstad frode.syrstad@drammen.kommune.no

909 24 992

Avdelingsleder 9. trinn Lena K. B. Fagerli lena.kristin.beckmann.fagerli@drammen.kommune.no

32 04 96 94 / 996 24 435

Avdelingsleder 10. trinn/ rådgiver Kristin Holberg kristin.holberg@drammen.kommune.no

32 04 96 92 / 977 29 869

Avdelingsleder Geir Forbord geir.forbord@drammen.kommune.no

980 18 011

Sosiallærer Linda Tobiassen linda.tobiassen@drammen.kommune.no 32 04 96 96/ 971 62 959
Skolekonsulent Marit  Rakkestad marit.rakkestad@drammen.kommune.no 982 68 938
Sekretær Bodil A. Stampe bodil.auke.stampe@drammen.kommune.no 32 04 96 85
Helsesykepleier Kristin Sundet kristin.sundet@drammen.kommune.no

32 04 96 83 / 970 02 490

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Marienlyst skole.