Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post TELEFON
Rektor Åse Kalfoss

32 04 96 95/ 416 92 670

Avdelingsleder 8. trinn Per Christian Rasmussen

32 04 96 93 / 941 45 937

Avdelingsleder 9. trinn Lena K. B. Fagerli

32 04 96 94 / 996 24 435

Avdelingsleder 10. trinn/ rådgiver Kristin Holberg

32 04 96 92 / 977 29 869

Avdelingsleder Geir Forbord

32 04 96 93 / 980 18 011

Sosiallærer Frode Syrstad 32 04 96 96/ 909 24 992
Spesialkonsulent Anne Sofie Jæger 32 04 96 98/ 993 74 988
Sekretær Bodil A. Stampe 32 04 96 85
Helsesykepleier Kristin Sundet

32 04 96 83 / 970 02 490

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Marienlyst skole.