Marienlyst skole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 585 elever
  • Kommunedel: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.30

Telefon

Kontor: 32 04 96 90

E-post

marienlyst.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Schwartz gate 12
3043 Drammen