Om Marienlyst skole

Bli kjent med Marienlyst skole.

Marienlyst skole er en ungdomsskole som ligger på Strømsø/Danvik bydel og består skoleåret 2019/20 av 590 elever og 65 ansatte. Skolen var ny i 2010, og bærer fortsatt preg av å være et moderne bygg.

På Marienlyst skole er vi opptatt av å være en god og inkluderende skole for vårt nærmiljø. Det første du møter når du kommer inn i bygget, er aulaen vår som er en av Drammens største scener med plass til over 500 tilskuere. Dette brukes som samlingspunkt for skolen på det vi kaller Spotlight Marienlyst. Der kan elever som ønsker det, få vist frem sine talenter for hele skolen. Skolens kantine utgjør også en arena for elevene til å bidra med salg og kantinedrift.

Verdigrunnlaget til skolen er ansvar, respekt, toleranse og inkludering. Vi tenker at mangfold er en styrke og disse verdiene må ligge i bunn for at vi skal lykkes. Initialene til verdigrunnlaget blir arti. Det blir derfor naturlig at vi legger til en g for glede. Både slik at rettskrivningen er på plass og fordi elevene skal glede seg til å komme på skolen, men også fordi læring kan være artig.

Skolen er stor, men elevene har de fleste av timene sine i såkalte basisgrupper på 20 elever. Tre basisgrupper har de samme lærerne og utgjør et fellesskap på cirka 60 elever. Dette kan sies å være den lille skolen i den store skolen. De tre basisgruppene stokkes også i noen fag om til to storgrupper på 30 elever. Dette gjør at elevene får mange muligheter til å stifte vennskap.

Bilder fra Marienlyst skole

Elever samarbeider om fag og prater sammen Flyfoto av Marienlyst skole