Ansatte Danvik skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Øyvind Lybæk Hansen oyvind.lybaek.hansen@drammen.kommune.no 32 04 48 00
Avdelingsleder 1.-3.trinn og AKS Stine Storhaug Christiansen stine.s.christiansen@drammen.kommune.no 32 04 48 02
Avdelingsleder 4.-7.trinn Jannike Thorsen jannike.thorsen@drammen.kommune.no 32 04 48 03
Helsesykepleier Silje Usigt   32 04 48 08
Konsulent Malin Borgen malin.larsen@drammen.kommune.no 32 04 48 00

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Danvik skole.