Danvik skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 370 elever
  •  Kommunedel: Danvik, Austad og Fjell

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15:00

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 48 00
SFO 1.trinn: 468 74 819
SFO 2.trinn: 468 87 315
SFO 3.-4.trinn: 913 11 447

E-post

danvik.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Danvikbakken 2
3046 Drammen