Danvik skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 370 elever
  •  Kommunedel: Danvik, Austad og Fjell

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15:00

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 48 00
SFO 1.trinn: 468 74 819
SFO 2.trinn: 468 87 315
SFO 3.-4.trinn: 913 11 447

E-post

danvik.skole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Danvikbakken 2
3046 Drammen