Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 370 elever
  •  Kommunedel: Danvik, Austad og Fjell

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15:00

Åpningstid AKS: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 48 00
AKS 1.trinn: 468 74 819
AKS 2.trinn: 468 87 315
AKS 3.-4.trinn: 913 11 447

E-post

Besøksadresse

Danvikbakken 2
3046 Drammen