Om Danvik skole

Bli kjent med Danvik skole.

Danvik skole er en 1-7 skole med rundt 360 elever og 41 ansatte.

Skolen er lokalisert sentralt på Strømsøsiden av Drammen. Det karakteristiske tårnet, med «mannen på taket», er et kjent landemerke i bydelen, og har vært det siden skolen ble bygget i 1907.

Danvik skole er en nærmiljøskole for skolekretsen, med engasjerte foreldre og en stolt historie. Skolen ønsker å være et positivt samlingspunkt i nærområdet. Vi jobber ut i fra at trivsel og læring går hånd i hånd, og ønsker at hver enkelt elev skal oppleve trygghet, utfordringer og mestring.

Skolen ble totalrenovert i perioden 2008-2009, og er i dag et bygg som tilfredsstiller alle moderne krav til et skolebygg. Uteområdene til skolen er også oppgradert de siste årene. Skolen har tre skolegårder, og disse har blant annet ballbinge, håndballbane, klatrestativer, sandkasse og andre lekeapparater. Det er nærhet til Marienlyst og idrettsanleggene der, samt til parken «Bikkjestykket» som blir hyppig brukt av skolen.

Danvik skole har en til en dekning av læringsbrett, og disse brukes aktivt i undervisningen.

Skolen blir ofte omtalt som Drammen i miniatyr med sitt mangfold av elever og foresatte.

«Læring nå - læring for livet» er skolens motto.