Administrasjon og ledelse

stilling navn navn og e-post telefon
Rektor Anette Vislie

anette.vislie@drammen.kommune.no

32 04 93 81

Avdelingsleder Liv Løvenørn Lystad

liv.lovenorn.lystad@drammen.kommune.no

32 04 93 82/ 994 42 701

Skolesekretær

Evy Britt Nes

evy.britt.nes@drammen.kommune.no

32 04 93 80
Helsesykepleier Steffi Von Sadowsky

Steffi.von.sadowsky@drammen.kommune.no

32 04 93 89/ 989 01 806

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Skoger skole.