Ansatte Skoger skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn navn og e-post telefon
Rektor Anette Vislie

anette.vislie@drammen.kommune.no

930 55 514

Avdelingsleder (konstituert) Raine Ahlnäs

raine.ahlnas@drammen.kommune.no

458 72 825

Skolesekretær

Anne-May Schwencke

anne.may.schwencke@drammen.kommune.no

32 04 93 80
Helsesykepleier Steffi Von Sadowsky

Steffi.von.sadowsky@drammen.kommune.no

32 04 93 89/ 989 01 806

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Skoger skole.