Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Jon Espen Palm 32 04 93 32
Avdelingsleder 10.trinn, Karriereveileder Linn Berg Spone 32 04 93 33
Avdelingsleder 9.trinn og Velkomst Josef Thu 32 04 93 34
Avdelingsleder 8.trinn, sosiallærer Elin Therese Joval 32 04 93 35
Konsulent Marie Flekstad Halvorsen 32 04 93 30
Helsesykepleier Ann-Kristin Zachariassen

32 04 93 41
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Kjøsterud skole.