Kjøsterud skole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 350 elever
  • Kommunedel: Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.00

Telefon

Kontor: 32 04 93 30

E-post

kjosterud.skole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Betzy Kjelsbergs vei 182
3028 Drammen