Kjøsterud skole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 350 elever
  • Kommunedel: Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.00

Telefon

Kontor: 32 04 93 30

E-post

kjosterud.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Betzy Kjelsbergs vei 182
3028 Drammen