Om Kjøsterud skole

Bli kjent med Kjøsterud skole.

Kjøsterud skole er en ungdomsskole på Åssiden i Drammen. Den ble bygget i 1969, og har holdt stort sett samme ytre form siden det. Men innholdet i skolen har selvfølgelig forandret seg. I dag går det rundt 350 elever ved skolen. Skolens verdier er respekt, ansvar, glede og kvalitet.

En samarbeidende skole

Skolen samarbeider tett med avgiverskolene Aronsløkka og Åssiden skole om å skape gode 10-årige læringsløp for barn og ungdom på Åssiden. I tillegg har skolen vært med på å skape paraplyorganisasjonen Aktiv på Åssia. APÅ er et samarbeid mellom idrettslagene, frivilligheten og de kommunale virksomhetene for å bidra til en trygg og aktiv kommunedel. Samarbeidet fører til Åpen hall, ungdommer som blir sertifiserte aktivitetsledere, sommerjobber på Saniteten bo- og servicesenter og mange andre små og store prosjekter.

I skolens daglige liv samarbeider personalet i ulike definerte team for sammen å bidra til mest mulig læring og trygghet for elevene på skolen.

Skolen har et aktivt FAU og elevråd som sammen med skolen skaper aktivitet og møtearenaer for både ungdom og voksne.  

Sist men ikke minst: Vi tror at ungdommene lærer mer ved å samarbeide med andre, og være i en trygg flokk (klasse) som tar vare på hverandre.

En utviklingsorientert skole

Vi tror på menneskeverdet, at alle mennesker er like mye verdt. Vi tror også på at alle mennesker kan utvikle seg ut fra de forutsetningene man har. Ungdommene våre trenger støtte, men også utfordringer, for å ta nye steg.

Personalet på Kjøsterud vil gjerne utvikle seg på arbeidsplassen sin. Vi tror at det er på arbeidsplassen man blir arbeidsfolk. Personalet på Kjøsterud er utviklingsorienterte, de liker å prøve ut nye metoder for å bidra til mer læring og trygghet. Når man skal prøve ut noe nytt, så må man også tørre å feile.

Innføringen av fagfornyelsen er et sentralt utviklingsarbeid de kommende årene på Kjøsterud.