Administrasjon og ledelse

stilling navn E-post telefon
Rektor Jan Dag Michalsen 482 67 227
Avdelingsleder 8.- og 9.trinn Anne Marie Bergstrøm

419 21 431

Avdelingsleder 10.trinn Håvard Reffhaug Skarre 950 41 208
Skolesekretær Betul Dereli 32 04 94 30
Helsesykepleier Gro Fossum 909 60 524
Minoritetsrådgiver Rebecca Tangen Annesdatter 408 06 024
Sosialrådgiver Christian Melar 906 33 463
Karriereveileder Torbjørn Carlsen 924 07 761
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Galterud skole.