Ansatte Galterud skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn E-post telefon
Rektor  Simon E. Jara simon.emiliano.jara@drammen.kommune.no 93 46 12 84
Avdelingsleder Ina Terese Jansen Ina.Terese.Jansen@drammen.kommune.no 95 21 22 77

Avdelingsleder

(i permisjon til september)

Kosar Fuad Hamawand kosar.hamawand@drammen.kommune.no 45 20 03 93
Skolekonsulent Anne-Brit Sølverud Anne-Brit.solverud@drammen.kommune.no

47 51 14 31

32 04 94 30

Skolekonsulent  Betul Dereli betul.dereli@drammen.kommune.no


48 12 58 22

 32 04 94 30

Helsesykepleier Lisa Holtermann lisa.holtermann@drammen.kommune.no 47 64 12 89
Mangfoldsrådgiver (permisjon) Raksan Ali Sahal Raksan.Ali.Sahal@drammen.kommune.no 48 99 77 68
Mangfoldsrådgiver Niki Siqebengu simnikiwe.monwabisi.siqebengu@drammen.kommune.no 45 87 88 10
Sosialrådgiver Camilla Larsen camilla.schaanning.larsen@drammen.kommune.no 95 27 29 97
Karriereveileder Torbjørn Carlsen torbjorn.carlsen@drammen.kommune.no 92 40 77 61

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Galterud skole.