Administrasjon og ledelse

stilling navn E-post telefon
Rektor Jan Dag Michalsen jan.dag.michalsen@drammen.kommune.no 482 67 227
Avdelingsleder 8.- og 9.trinn Anne Marie Bergstrøm anne.marie.bergstrom@drammen.kommune.no

419 21 431

Avdelingsleder 10.trinn Håvard Reffhaug Skarre havard.reffhaug.skarre@drammen.kommune.no 950 41 208
Skolesekretær Betul Dereli betul.dereli@drammen.kommune.no 32 04 94 30
Helsesykepleier Gro Fossum gro.fossum@drammen.kommune.no 909 60 524
Minoritetsrådgiver Rebecca Tangen Annesdatter rebecca.tangen.annesdatter@drammen.kommune.no 408 06 024
Sosialrådgiver Christian Melar christian.g.t.melar@drammen.kommune.no 906 33 463
Karriereveileder Torbjørn Carlsen torbjorn.carlsen@drammen.kommune.no 924 07 761
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Galterud skole.