Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 365 elever
  • Kommunedel: Danvik, Austad og Fjell

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.00

Telefon

Kontor: 32 04 94 30

E-post

Besøksadresse

Solsvingen 80
3034 Drammen