Om Galterud skole

Bli kjent med Galterud skole.

Velkommen til Galterud ungdomsskole

Galterud ungdomsskole ligger på oversiden av Fjellområdet med flott utsikt over Drammen. Vi har til sammen 365 elever på 8.-, 9.- og 10. trinn. Elevene våre kommer fra barneskolene Skoger, Åskollen og Fjell.

Galterud skoles visjon er «Mangfold i fellesskapet gir styrke.» For å gjøre visjonen levende har vi kjerneverdiene solidaritet, inkludering, forutsigbarhet og mestring som skal ligge til grunn for vår pedagogiske praksis. Vi arbeider for at alle skal oppleve tilhørighet til skolen og storsamfunnet. Våre satsingsområder er inkludering, tilpasset opplæring og praktisk og variert læring.

Aktive elever

Elevene lærer best når de selv er aktive. På Galterud skole skal vi legge til rette for varierte og praktiske læringssituasjoner der elevene får brukt sine evner.

En innovativ skole

For å skape god trivsel og best mulig læring for våre elever går vi også ut over det som er tradisjonell skole. Vi har på bakgrunn av nyere hjerneforskning forskjøvet skoledagen med 45 minutter og starter klokken 09.15. Vi har også valgfaget fysak med fotball med proff trener fra Strømsgodset Toppfotball.

Black Box teaterscene

Skolen har egen teaterscene som brukes i valgfaget sal og scene, musikk og når andre fag har framføringer, rollespill eller skuespill.

Kantine

Galterud skole har en ny og super kantine. Elevene får gratis varm mat fire dager i uka. De kan også kjøpe forskjellige melkeprodukter og noen bakevarer. Hver torsdag har elevene det samme tilbudet i Nabokafeen i Fjell kirke.

Tilbud etter skoletid

Skolen tilbyr leksehjelp tirsdag, onsdag og torsdag hver uke etter vanlig undervisningstid. I tillegg tilbyr vi gratis trening i basket, håndball, volleyball og bandøving for våre elever.  

Galteruddagen

Elever og ansatte på Galterud skole ønsker å vise fram hvordan vi arbeider og hvor flott skolen vår har blitt. Derfor inviterer vi alle foresatte til Galteruddagen en gang hvert år.