Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor  Lena Westrum Lena.Merete.Kilen.Westrum@drammen.kommune.no 32 23 84 51
Avdelingsleder Turid Solberg Thomassen turid.thomassen@drammen.kommune.no 32 23 84 53
Avdelingsleder Inger-Lise Risøy

Inger-Lise.Risoy@drammen.kommune.no

32 23 84 56
Avdelingsleder Toril Karine Klægstad Sand toril.karine.klaegstad.sand@drammen.kommune.no 32 23 84 52
Skolesekretær Christin Loe Jensen christin.loe.jensen@drammen.kommune.no 32 23 84 50
Sosialfaglig rådgiver Linda Østli linda.ostli@drammen.kommune.no 32 23 84 70
Fagkoordinator SFO Randi-Anne Fehn Norbom randi.anne.fehn.norbom@drammen.kommune.no 32 23 84 66
Helsesykepleier Lise Sofie Andersen lise.sofie.andersen@drammen.kommune.no 95 43 15 88
Helsesykepleier Elisabeth K. Arntzen elisabeth.kornmo.arntzen@drammen.kommune.no 476 54 219
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Krokstad skole.