Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor  Lena Westrum 32 23 84 51
Avdelingsleder Turid Solberg Thomassen 32 23 84 53
Avdelingsleder Inger-Lise Risøy

32 23 84 56
Avdelingsleder Toril Karine Klægstad Sand 32 23 84 52
Skolesekretær Christin Loe Jensen 32 23 84 50
Sosialfaglig rådgiver Linda Østli 32 23 84 70
Fagkoordinator SFO Randi-Anne Fehn Norbom 32 23 84 66
Helsesykepleier Lise Sofie Andersen 95 43 15 88
Helsesykepleier Elisabeth K. Arntzen 476 54 219
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Krokstad skole.