Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor  Lillian Sandbakken Eilertsen 32 04 79 21
Avdelingsleder Lise Skatvedt 926 38 644
Avdelingsleder Renate Jensen 974 14 215/ 32 04 79 00
Avdelingsleder Marianne Aschim 930 37 417/ 32 04 79 20
Avdelingsleder Vivian Jernquist Paulsen

32 04 79 33/

909 98 598

AKS koordinator Ronny Nørgaard 900 93 422
Konsulent Rita Lie Sørensen 32 04 94 80
Konsulent Per Kristian Paulsen 32 04 94 81
Karriereveileder/ rådgiver Kristin E. Berg 996 97 047
Helsesykepleier Heidi Vikan  
Hjelpemiddelkonsulent Anita Evangelisti 409 17 011
Sykepleier Vigdis Kurås 32 04 79 06
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Frydenhaug skole.