Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Marianne Norman-Johansen 414 62 189
Avdelingsleder 1.-3.trinn Nina Arnlyn Syrdahl Olsen 905 94 174
Avdelingsleder 4.-7.trinn Christina Flodin Holden 413 34 092
Skolekonsulent Tone Wetterstad 32 04 94 00
AKS-leder Nina Arnlyn Syrdahl Olsen 905 94 174
Helsesykepleier Heidi Vikan 32 04 94 05
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Vestbygda skole.