Ansatte Steinberg skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Anette Haugberg Penk anette.haugberg.penk@drammen.kommune.no 32 04 02 51 / 45 25 36 71
Avdelingsleder Lasse Haugen lasse.haugen@drammen.kommune.no 32 04 02 52 / 92 69 15 77
Skolesekretær Solfrid M. Løvdokken solfrid.lovdokken@drammen.kommune.no 32 04 02 50 / 94 84 96 40
Sosialfaglig Linda Østli linda.ostli@drammen.kommune.no 32 04 17 50 / 99 08 22 83
Helsesykepleier Eivor Svendsrud eivor.svensrud@drammen.kommune.no 47 65 84 98
Fagleder SFO May-Britt Røraas may-britt.roraas@drammen.kommune.no 97 15 32 40

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Steinberg skole.