Ansatte Steinberg skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Anette Haugberg Penk anette.haugberg.penk@drammen.kommune.no 32 04 02 51/452 53 671
Avdelingsleder Lasse Haugen lasse.haugen@drammen.kommune.no 32 04 02 52/926 91 577
Skolesekretær Solfrid M. Løvdokken solfrid.lovdokken@drammen.kommune.no 32 04 02 50/948 49 640
Sosialfaglig Linda Østli linda.ostli@drammen.kommune.no 32 04 17 50/990 82 283
Helsesykepleier Eivor Svendsrud eivor.svensrud@drammen.kommune.no 476 58 498
Fagleder SFO May-Britt Røraas may-britt.roraas@drammen.kommune.no 971 53 240

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Steinberg skole.