Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Anette Haugberg Penk anette.haugberg.penk@drammen.kommune.no 32 23 80 51/ 452 53 671
Avdelingsleder Lasse Haugen lasse.haugen@drammen.kommune.no 32 23 80 52/ 926 91 577
Skolesekretær Solfrid M. Løvdokken solfrid.lovdokken@drammen.kommune.no 32 23 80 50/ 948 49 640
Sosialfaglig Linda Østli linda.ostli@drammen.kommune.no 32 23 84 50/ 32 23 80 50
Helsesykepleier Eivor Svendsrud eivor.svensrud@drammen.kommune.no 476 58 498
Fagleder SFO May-Britt Røraas may-britt.roraas@drammen.kommune.no 971 53 240
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Steinberg skole.