Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Anette Haugberg Penk 32 23 80 51/ 452 53 671
Avdelingsleder Lasse Haugen 32 23 80 52/ 926 91 577
Skolesekretær Solfrid M. Løvdokken 32 23 80 50/ 948 49 640
Sosialfaglig Linda Østli 32 23 84 50/ 32 23 80 50
Helsesykepleier Guri Børgesen 469 40 647
Fagleder SFO May-Britt Røraas 32 23 80 70/ 971 53 240
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Steinberg skole.