Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 180 elever
  • Kommunedel: Mjøndalen, Åsen og Steinberg

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 14.00

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 23 80 50
SFO: 971 53 240

E-post

Besøksadresse

Borgine Sofies vei 2
3053 Steinberg