Steinberg skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 180 elever
  • Kommunedel: Mjøndalen, Åsen og Steinberg

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 14.00

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 02 50
SFO: 971 53 240

E-post

steinberg.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Borgine Sofies vei 2
3053 Steinberg