Om Steinberg skole

Bli kjent med Steinberg skole.

Skolen ved elva

Steinberg skole har ca.180 elever. Skolen ligger langs Drammenselva mellom Mjøndalen og Hokksund. Uteområdet innbyr til lek og aktivitet, og skolen bruker naturområdene langs elva og skogen aktivt. Skolen er et samlingspunkt i et tett og trivelig nærmiljø. Både tog og busslinjer gjør at vi lett kan komme oss til områder som ligger litt lengre unna.

Skolens visjon er: Steinberg skole -et trygt sted å være, et godt sted å lære.

Lese- og skriveopplæring med STL+

Elevene skriver seg til lesing ved hjelp av lydstøtte (+) på iPad. I tillegg til å bruke digitale hjelpemidler og varierte arbeidsmetoder jobbes det aktivt med språksamtaler og språklig bevissthet gjennom språkleker.

Digitale ferdigheter

Skolen har jobbet aktivt med bruk av læringsbrett lenge. Vi er godt utstyrt digitalt, og elever har egen Ipad på 1.-5.trinn og hybrid PC på 6.-7.trinn. I måten vi arbeider på blir IKT en naturlig integrert del, det er hele tiden pedagogikken som står i fokus. Programmering og koding er en del av skolehverdagen.

Juleforestilling

Et av høydepunktene i løpet av skoleåret er førjulskveld. Det settes opp flotte forestillinger hvor hele skolen er med. Forestillingene har fokus på musikk, dans og drama. Steinberg skole har satt opp forstillinger som: «Lussi», «Stopp ikke mobb», «Jakten på juleskurken», «Kardemomme by», «Grease», «Abba» og vi har hatt Cirkus forestilling. Det arbeides i felleskap med kostymer, lyd, lys og rekvisitter. Juleavslutningen samler skolen i et felles prosjekt der trinn og alder viskes ut. Foresatte og besteforeldre er alle velkomne. Mens lærere og elever jobber med forberedelser og gjennomføring av forestillingen, arrangerer FAU kiosk med kaker, saft og kaffe som alle koser seg med.

Forventninger

Vi har høye faglig forventninger til elevene våre. Hos oss skal alle har gode og like muligheter for utvikling. Steinberg skole er en PALS-skole som er opptatt av å styrke den positive atferden og ha klare og forutsigbare forventninger til elevene. Vi bruker også SMART-oppvekst som støtter opp om positive egenskaper, mestring og elevens styrker.

SFO

Vi holder til i vårt eget flotte bygg. Vi bruker ballbingen, hinderløyper, klatrestativ, bordtennis, rampe og leker som inspirerer til mye god lek. Vi er aktive voksne som tror på betydningen av frilek. Frileken utvikler barnets sosiale kompetanse; empati og rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, glede og humor.

Vårt ansvar er å gi alle barna en god dag, med positive opplevelser når de er på SFO.

"Aktiv på skoleveien"

Steinberg skole vant konkurransen "Aktiv på skoleveien" i 2021. Vi har glade og aktive elever som går og sykler til skolen. Skolen og foreldrene jobber sammen om trygg ferdsel i trafikken.

I filmen under forteller rektor hvorfor skolen har lykkes med dette arbeidet.