Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Ingvild Waage 920 66 621
Avdelingsleder 1.- 3.trinn og 7.trinn Nina Merete Pedersen 926 14 971
Avdelingsleder 4.- 6.trinn, AKS og ressursteam Monica Haugan 402 37 723
Skolekonsulent Kitty Dyrhovd Leirvik 32 04 94 60
Skolekonsulent Linn Cecilie Solberg Langum 32 04 94 60
Fagleder AKS Else Egge Johansen 930 68 105
Helsesykepleier Elisabeth Olsen 902 12 104
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Hallermoen skole.