Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Grethe Bøe Hauger grethe.boe.hauger@drammen.kommune.no 32 23 66 02
Avdelingsleder Monica Hansen monica.hansen2@drammen.kommune.no 32 23 66 04
Sekretær Kari Volden Hamarstrøm kari.volden.hamarstrom@drammen.kommune.no 32 23 66 00
Sosiallærer Linda Landgrind linda.langrind@drammen.kommune.no 32 23 66 08
Rådgiver Steinar Ramberg steinar.ramberg@drammen.kommune.no 32 23 66 09
Helsesykepleier   Ikke tildelt for høsten 2020 enda. 32 23 66 07
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Killingrud ungdomsskole.