Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Grethe Bøe Hauger 32 23 66 02
Avdelingsleder Monica Hansen 32 23 66 04
Sekretær Kari Volden Hamarstrøm 32 23 66 00
Sosiallærer Linda Landgrind 32 23 66 08
Rådgiver Steinar Ramberg 32 23 66 09
Helsesykepleier   Ikke tildelt for høsten 2020 enda. 32 23 66 07
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Killingrud ungdomsskole.