Ansatte Killingrud ungdomsskole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Grethe Bøe Hauger grethe.boe.hauger@drammen.kommune.no 32 04 12 02/ 477 57 476
Avdelingsleder Monica Hansen monica.hansen@drammen.kommune.no 32 32 04 12 04/ 412 71 890
Konsulent Kari Volden Hamarstrøm kari.volden.hamarstrom@drammen.kommune.no 32 04 12 01
Sosiallærer Linda Landgrind linda.langrind@drammen.kommune.no 32 04 12 08
Rådgiver Steinar Ramberg steinar.ramberg@drammen.kommune.no 32 04 12 09
Helsesykepleier Line Tidemann Jonassen line.tidemann.jonassen@drammen.kommune.no 489 94 469

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Killingrud ungdomsskole.