Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Thore Ryghseter 32 23 13 41
Avdelingsleder Mona Kristin Bolstad 32 23 13 42
Avdelingsleder Jon Omberg 32 23 13 43
Sekretær Heidi Jensen 32 23 13 40
Sosialfaglig medarbeider Lise Myrland 32 23 13 57
Helsesykepleier Anne Gro Westby 916 86 467
Fagleder SFO Gro Bakken Liahagen 475 03 722
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Mjøndalen skole.