Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Vegard Aamodt 32 23 67 11
Avdelingsleder Kjersti Rentsch 32 23 67 12
Skolesekretær Monica Juvet 32 23 67 10
Sosialfaglig medarbeider Ann Kristin Olsen 32 23 67 10
Helsesykepleier Janett Moen 32 23 67 14
Fagleder SFO Linda Ågren 32 23 67 25
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Stenseth skole.