Administrasjon og ledelse

Stilling Navn e-post telefon
Rektor Lena Merete Kilen-Westrum 996 18 953
Avdelingsleder 1.-3. trinn/AKS Grethe Amundsen 970 65 360
Avdelingsleder 4.- 7. trinn Heidi Reffhaug Hulbak 911 90 925
Skolekonsulent Jean Skog 320 49 360
Skolekonsulent Vibeke Meinseth 320 49 360
Helsesykepleier June Anete Green Kopstad 32 04 93 72
Fagleder AKS Grethe Amundsen 970 65 360
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Aronsløkka skole.