Administrasjon og ledelse

Stilling Navn e-post telefon
Rektor

Lars Christian Gjøsæther

900 98 220

Avdelingsleder 1.-3. trinn/AKS Grethe Amundsen 970 65 360
Avdelingsleder 4.- 7. trinn Heidi Reffhaug Hulbak 911 90 925
Skolekonsulent Jean Skog 320 49 360
Skolekonsulent Bjørg Margrethe Lyngås 320 49 360
Helsesykepleier June Anete Green Kopstad 32 04 93 72
Helsesykepleier Irene Tandberg Tanum 409 16 274
Fagleder AKS Grethe Amundsen 970 65 360
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Aronsløkka skole.