Ansatte Aronsløkka skole

Administrasjon og ledelse

Stilling Navn e-post telefon
Rektor

Arnstein Larsen

Arnstein.Larsen@drammen.kommune.no

90 24 34 77

Avdelingsleder 1.-4. trinn Grethe Amundsen grethe.amundsen@drammen.kommune.no 97 06 53 60
Avdelingsleder 5.- 7. trinn Heidi Reffhaug Hulbak heidi.reffhaug.hulbak@drammen.kommune.no 91 19 09 25
Sosialrådgiver Marlene Østergaard  Marlene.Ostergaard@drammen.kommune.no 95 76 61 94
Miljøveileder Kristine Berg  Kristine.Berg2@drammen.kommune.no 45 88 99 56
Skolekonsulent Bjørg Margrethe Lyngås bjorg.margrethe.lyngas@drammen.kommune.no 92 06 81 36
Helsesykepleier June Anete Green Kopstad june.anete.green.kopstad@drammen.kommune.no 90 10 11 84
Helsesykepleier Irene Tandberg Tanum Irene.Tandberg.Tanum@drammen.kommune.no 40 91 62 74
Fagansvarlig SFO Kristine Myhre Kristine.Myhre@drammen.kommune.no 93 08 96 86

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Aronsløkka skole.