Aronsløkka skole

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.00

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 93 60
SFO: 32 04 93 60
SFO mobil Paviljongen: 904 79 506
SFO mobil Fritz: 940 02 429
Helsesykepleiere: 901 01 184/ 409 16 274

E-post

aronslokka.skole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen