Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 400 elever
  • Kommunedel: Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.30

Åpningstid AKS: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 93 60
AKS: 32 04 93 60
AKS mobil: 904 79 506

E-post

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen