Aronsløkka skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 400 elever
  • Kommunedel: Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.00

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 93 60
SFO: 32 04 93 60
SFO mobil paviljongen: 90 47 95 06
SFO mobil Fritz: 94 00 24 29
Helsesykepleiere: 90 10 11 84 / 40 91 62 74

E-post

aronslokka.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen