Om Aronsløkka skole

Bli kjent med Aronsløkka skole.

Hvem er vi?

Aronsløkka skole er en barneskole med cirka 400 elever og 55 ansatte. Vi ligger ved siden av Drammen skisenter i skogkanten på Åssiden. Vi har mange barn som deltar i AKS (Aktivitetsskolen) på vår skole. AKS er delt i to avdelinger. En avdeling for 1. og 4. trinn og en for 2. og 3.trinn.  Det er cirka 150 elever som deltar på AKS.

Hva vil vi?

 «Vi vokser sammen» er skolens visjon. Aronsløkka skole jobber aktivt med fremtidens kompetanse gjennom 1:1 dekning av iPad på alle trinn og Kagan samarbeidslæring. Vi vil at våre elever skal være engasjerte i og motiverte for læring.

Sammen med de andre skolene på Åssiden og Åssiden IF jobber vi med sosialt entreprenørskap gjennom de to satsingene «Aktiv på Åssia» og «Et varmere Åssia».

Hvor skal vi?

Som skole jobber vi jevnt med å forbedre praksisen vår. Det er viktig for oss å stadig bli dyktigere til å:

  • Skape relasjoner og sikre tilhørighet for alle
  • Legge til rette for at både elever og ansatte lærer av og med andre
  • Gi muligheter for at elever skal være aktive og kreative
  • Samarbeide både innad på skolen og med andre
  • Gå inn i fremtiden med åpent blikk og gripe tak i mulighetene

Bilder fra Aronsløkka skole

Hender som holder sammen i en stor knute. Alle har vennskapsbånd rundt håndleddet. Elever leker i skolegården To jenter holder rundt hverandre ute i skolegården