Familieteam

Ønsker du hjelp til bedre kommunikasjon, relasjoner, samspill og psykisk helse hos familiens barn og unge?

Familielivet kan være både fint og utfordrende samtidig. Vi vet at det kan være godt å ha noen å snakke med om hvordan man skal takle bekymringer rundt graviditet, barns behov, ungdommers utvikling og det å være foreldre.

 • Familieteamet er en lavterskeltilbud for familier som trenger hjelp til å få det bedre sammen.

Familieteam har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier. Vi tilbyr behandling og veiledning om kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn og unge, og mye mer. Målet er å sammen finne veier som kan bidra til endring.

Familieteam tilbyr

 • Samtaler/behandling av barn og unge som strever med engstelse, sinne, uro, tristhet, vonde tanker og liknende. Det tilbys samtaler både med barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene/familien
 • Samtaler og veiledning til foreldre uten barnet/ungdommen for å få råd om foreldrerollen og om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de strever med
 • Forebyggende arbeid gjennom samarbeid, konsultasjon og opplæring til barnehager, skoler og andre instanser knyttet til temaer rundt psykisk helse
 • Tverrfaglig samarbeid rundt bekymringsfullt skolefravær
 • Hjelp til å lose videre/henvise til andre instanser dersom det er ønskelig eller nødvendig
 • Ulike grupper for barn og ungdom
 • Veiledning og samtaler med gravide
 • Vi har nært samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger

Foresattekurs

COS-P- kurset kan hjelpe deg som forelder til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør.

Les mer og meld deg på 

Kurs på dagtid

Kurs på kveldstid

Dette er et foreldreveiledningsprogram for alle foreldre uavhengig om man har spesielle utfordringer eller ikke.

Les mer og meld deg på

Dette er et kurs for deg som har tyrkisk som morsmål, og har barn i alderen 2–18 år

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på

Kontakt oss

Vi nås på telefon. Finn ditt nærmeste kontor.

 • Telthusgt. 8, 3044 Drammen
 • Telefon: 40 82- 02 10
 • Åsgaten 24, 3060 Svelvik
 • Telefon: 48 18 84 13
 • Wergelands gate 10,3019 Drammen
 • Telefon: 94 13 73 76
 • Gamleveien 9, 3030 Drammen
 • Telefon 40 82 34 56
 • Gamle Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen
 • Telefon: 41 68 40 79

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Hvem kan be om hjelp?

Foreldre og ungdom kan selv ta kontakt direkte. Tilbudet hos oss er gratis og frivillig, og det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller andre.

Samarbeidspartnere kan også formidle kontakt på vegne av familien eller ungdommen. Barnehage, skole, fastlege eller andre instanser kan fylle ut og sende henvisningsskjema

Familieteam tilbyr ikke parterapi og mekling ved samlivsbrudd. Dette tilbudet er det Familievernkontoret til BUFDIR i Drammen som har.

Taushetsplikt

Alle som jobber i Familieteam har taushetsplikt. Vi hjelper også til med å kontakte andre instanser ved behov. Ungdommer over 16 år bestemmer selv om de ønsker at foreldrene skal være med i samtaler eller ikke.

Åpningstider

 • Mandag-fredag: 08.00-15.30
 • Telefontid: alle hverdager kl. 09.00-15.00

Familieteam finnes i fem knutepunkter.