Familieteam

Ønsker du hjelp til bedre kommunikasjon, relasjoner, samspill og psykisk helse hos familiens barn og unge?

Familielivet kan være både fint og utfordrende samtidig. Vi vet at det kan være godt å ha noen å snakke med om hvordan man skal takle bekymringer rundt graviditet, barns behov, ungdommers utvikling og det å være foreldre.

 • Familieteamet er en lavterskeltilbud for familier som trenger hjelp til å få det bedre sammen.

Familieteam har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier. Vi tilbyr behandling og veiledning om kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn og unge, og mye mer. Målet er å sammen finne veier som kan bidra til endring.

Familieteam tilbyr

 • Samtaler/behandling av barn og unge som strever med engstelse, sinne, uro, tristhet, vonde tanker og liknende. Det tilbys samtaler både med barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene/familien
 • Samtaler og veiledning til foreldre uten barnet/ungdommen for å få råd om foreldrerollen og om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de strever med
 • Forebyggende arbeid gjennom samarbeid, konsultasjon og opplæring til barnehager, skoler og andre instanser knyttet til temaer rundt psykisk helse
 • Tverrfaglig samarbeid rundt bekymringsfullt skolefravær
 • Hjelp til å lose videre/henvise til andre instanser dersom det er ønskelig eller nødvendig
 • Ulike grupper for barn og ungdom
 • Veiledning og samtaler med gravide
 • Vi har nært samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger

Foresattekurs

COS-kurset kan hjelpe deg som forelder til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør.

Les mer og meld deg på

Dette er et foreldreveiledningsprogram for alle foreldre uavhengig om man har spesielle utfordringer eller ikke.

Les mer og meld deg på

Kontakt oss

Vi nås på telefon. Finn ditt nærmeste kontor.

 • Telthusgt. 8, 3044 Drammen
 • Telefon: 408 20 210
 • Åsgt. 24, 3060 Svelvik
 • Telefon: 481 88 413
 • Wergelands gate 10,3019 Drammen
 • Telefon: 941 37 376
 • Gamleveien 9, 3030 Drammen
 • Telefon 408 23 456
 • Gamle Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen
 • Telefon: 416 84 079

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Hvem kan be om hjelp?

Foreldre og ungdom kan selv ta kontakt direkte. Tilbudet hos oss er gratis og frivillig, og det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller andre.

Samarbeidspartnere kan også formidle kontakt på vegne av familien eller ungdommen. Barnehage, skole, fastlege eller andre instanser kan fylle ut og sende henvisningsskjema

Familieteam tilbyr ikke parterapi og mekling ved samlivsbrudd. Dette tilbudet er det Familievernkontoret til BUFDIR i Drammen som har.

Taushetsplikt

Alle som jobber i Familieteam har taushetsplikt. Vi hjelper også til med å kontakte andre instanser ved behov. Ungdommer over 16 år bestemmer selv om de ønsker at foreldrene skal være med i samtaler eller ikke.

Korona-krisen

Vi følger nasjonale retningslinjer og tilbyr samtaler tilrettelagt etter til enhver tid oppdaterte smittevernregler. Det betyr nå at vi tilbyr samtaler på kontor, telefon, video eller ute. Ved medisinfaglige spørsmål se kommunens informasjonsside.

Åpningstider

 • Mandag-fredag: 08.00-15.30
 • Telefontid: alle hverdager kl. 09.00-15.00

Familieteam finnes i fem knutepunkter.