Foreldrekurs på tyrkisk (Anne-Baba Okulu)

International Child Development Programme (ICDP) er et kurs som passer for alle foreldre som har barn i alderen 0–18 år. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna.

  • Hvem holder kurset: Drammen kommune v/familieteamet
  • Hvor: Knutepunkt Strømsø (Bygg B), Telthusgata 8, 3044 Drammen
  • Når: Tolv tirsdager (30.01.2024–30.04.2024. Fri uke 9 og uke 13) kl. 13:00–14:30
  • Pris: Gratis
  • Språk: Hele kurset foregår på tyrkisk 
  • Anne- Baba Okulu (Informasjon om kurset på tyrkisk ) 

Hvem kan delta

Kurset er for de med tyrkisk som morsmål, som har barn i alderen 2–18 år. Barn kan dessverre ikke delta.

Påmelding og spørsmål

For påmelding eller spørsmål, kontakt Hacer Dogan, tlf: 967 37 395, e-post: hacer.dogan@drammen.kommune.no eller Amund Feyling, tlf: 457 24 277, e-post: amund.feyling@drammen.kommune.no (NB: Ikke skriv sensitiv informasjon i e-posten).

Om kurset

Kurset er gratis og går over 12 samlinger, 1,5 timer hver gang. Det vil være plass til 12 deltakere. Gjennom programmet møter du andre foreldre i gruppe for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Det vil være drøfting av barneoppdragelse og omsorgsstiler i et flerkulturelt perspektiv. Man trenger ikke å kjenne på spesielle utfordringer for å delta. Alle på kurset har taushetsplikt. Kurset holdes etter metoden ICDP.

ICDP

International Child Development Programme (ICDP) er et kurs som passer for alle foreldre som har barn i alderen 0–18 år. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp
til å finne egne løsninger for deg og ditt barn gjennom erfaringsdeling og 8 temaer for godt samspill. Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. ICDP har tre hovedmål:

  • Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet
  • Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig sensitivt samspill mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling
  • Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende

Velkommen til kurs!