International Child Development Programme (ICDP)

International Child Development Programme (ICDP) er et foreldreveiledningsprogram for alle foreldre uavhengig om man har spesielle utfordringer eller ikke.

Målet er å skape en økt bevissthet rundt egen utøvelse av foreldrerollen, slik at man opplever trygghet i rollen som mamma og pappa og får en økt forståelse for hvor viktig samhandling mellom foreldre og barn er.

Hva snakker vi om?

  • Møte barnets følelser på en god måte.
  • Kan økt bevissthet gjøre meg til en bedre mamma eller pappa?
  • Hvordan støtte barnet når det har det vanskelig?

Hvem kan delta?

Har du barn mellom 1-20 år og bor i Drammen kommune kan du delta i gruppe. Vi oppfordrer fedre å delta på dette kurset, siden vi ønsker å fokusere på farsrollen på dette kurset. Mødre er selvfølgelig også velkommen.

Vi møtes 8 ganger, hvert møte varer i ca 2 timer. Det er plass til 6-8 foreldrepar i hver gruppe.

Ta kontakt med familieteamet for mer informasjon om kurs i ditt lokalmiljø.