Jeg er foresatt og trenger råd

Jordmortjenesten

Trenger du noen å snakk med om å være gravid, har du spørsmål om fødsel eller det å bli forelder?

Kontakt jordmortjenesten ved helsestasjonen nær der du bor:

Finn helsestasjonen du tilhører

Fastlege

Har du spørsmål om prevensjon, graviditet eller abort?

Det er vanlig å bli fulgt opp av fastlegen sin under svangerskapet. Fastleger har mange ganger samme funksjon som jordmødre.

  • Ta kontakt med din fastlege

Vanskelige forhold

Er du gravid med har vanskelige forhold rundt deg?

Kontakt:

Familieteam

Barselgruppe

Har du nettopp blitt foreldre og ønsker å møte andre i samme situasjon?

Bli med i barselgruppe. Det er helsestasjonen som setter sammen barselgrupper.

Finn din helsestasjon

Babysang

Treff andre foresatte og gi barnet musikk fra livets begynnelse.

Kulturskolens tilbudet Musikk fra livetsbegynnelse:

Les mer og meld deg på

Barnehage eller skole

Ønsker du å komme i kontakt med andre foreldre?

Åpen barnehage

Ta med deg barnet og kom til åpen barnehage. Der treffer du andre foreldre.

Barnehage og skole

Gå på foreldremøter, bli foreldrekontakt eller engasjert deg i Foreldrearbeidsutvalg (FAU) ved skolen eller barnehagen.

Kurs for foresatte

Vil du lære mer om det å være foresatt. Se vårt kurstilbud.

International Child Development Programme (ICDP)

Foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen (COS-P)

Les mer om COS-P og meld deg på

Noen å prate med

Trenger du noen å prate med om hva du kan gjøre for å kjenne deg tryggere på det å være foreldre til et spebarn, barn eller ungdom?

Barn

Ungdom

Andre aldersgrupper

Samlivsvansker

Er det problemer i parforholdet som gjør at det kan være vanskelig å være foresatt?

Få hjelp til å ivareta barnet i en vanskelig situasjon, eller hjelp til å bedre parforholdet eller forholdet i familien:

Samlivsbrudd

Trenger du noen å snakke med om å være foresatt mitt i et samlivsbrudd?

Få hjelp til å opprettholde et godt forhold til barnet eller mekling ved samlivsbrudd:

Sykdom i familien

Sykdom kan skape utfordringer for familier.

Få medisinske råd og hjelp hos:

Familie og mestring

Få råd og hjelp til å fungere bedre som familie. Eller delta på kurs om hvordan du og familien kan mestre blant annet langvarig smerte, psykiske utfordringer og søvnproblemer:

Kreftsykdom

Få hjelp til å håndtere kreftsykdom i familien:

Økonomiske vansker

Har du og din familier økonomiske problemer og behov for bistand? 

Trenger du bistand med klær og utstyr til barna dine – ta kontakt med:

Har du behov for veiledning om familieøkonomi - ta kontakt med:

Telefontjenester

Ønsker du å snakke med noen om rus?

Barnevernet

Vil du ha råd, støtte og veiledning til hvordan du kan ivareta barnet ditt?

Kontakt:

Barnevernet

Kommunens lavterskel mottak for psykisk helse og rus

Trenger du å komme å prate om rus og finne en måte å komme deg ut av rusen?

Ta kontakt med mottaket, så finner vi sammen ut hvordan vi kan hjelpe deg videre. Vi tilbyr blant annet ulike mestringskurs, selvhjelpskurs og individuelle samtaler.