En kreftkoordinator hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator. 

Hva er en kreftkoordinator?

  • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • En person som kan bistå og hjelpe i alle aldre og alle faser av sykdommen
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende, og er med på å samordne tilbud og tjenester i kommunen

Hvem kan kontakte en kreftkoordinator?

Dersom du eller noen du kjenner har kreft, og ønsker en kontaktperson eller samtalepartner. Kreftkoordinator har taushetsplikt.

Hva får du?

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
    informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • Noen som kan legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • Noen som kan kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt kreftkoordinator

  • Mandag-fredag kl 08.00-15.30

Anne-Gun Agledal
Mobil    468 84 346
E-post: 

Ann Karin Johannesen
Mobil    974 62 680
E-post: