Kreftkoordinator

En kreftkoordinator hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator. 

Hva er en kreftkoordinator?

 • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • En person som kan bistå og hjelpe i alle aldre og alle faser av sykdommen
 • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende, og er med på å samordne tilbud og tjenester i kommunen

Hvem kan kontakte en kreftkoordinator?

Dersom du eller noen du kjenner har kreft, og ønsker en kontaktperson eller samtalepartner. Kreftkoordinator har taushetsplikt.

Hva får du?

 • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
 • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
 • Noen som kan legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
 • Noen som kan kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt kreftkoordinator

 • Mandag-fredag kl 08.00-15.30

Elisabeth Grønlund
Mobil    468 84 346
E-post: Elisabeth.gronlund@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Elisabeth Grønlund dekker områdene:

 • Kommunedel 4. Rødskog og Gulskogen
 • Kommunedel 5. Konnerud og Skoger Vest
 • Kommunedel 6. Danvik, Austad og Fjell
 • Kommunedel 7. Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
 • Kommunedel 9. Skoger, Åskollen og Nesbygda
 • Kommunedel 10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Ann Karin Johannesen
Mobil    974 62 680
E-post:  Ann.karin.johannesen@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Ann Karin Johannesen dekker områdene:

 • Kommunedel 1, Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

 • Kommunedel 2, Krokstadelva og Stenseth

 • Kommunedel 3,Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

 • Kommunedel 8, Bragernes og Øren

For informasjon om hvilken kommunedel du tilhører se kart over de ulike kommunedelene