Foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen (COS-P)

COS-kurset kan hjelpe deg som forelder til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør.

Alle foreldre vil oppleve at de noen ganger strever i kommunikasjonen med barnet sitt. Det er vanlig å bli usikker på hvordan man best mulig kan møte barnets behov, og vite hva barnet trenger fra deg.

Kurset vil hjelpe deg til å bli mer sikker i foreldrerollen, og gi deg bedre grunnlag til å hjelpe barnet ditt når det har det vanskelig.

Ta kontakt med familieteamet for informasjon om når det settes opp nye kurs.