Rask psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg. Tilbudet er gratis og det kreves ikke henvisning fra fastlege. Alle som ønsker behandling i Rask Psykisk Helsehjelp anbefales å starte på vårt introduksjonskurs som er åpent for alle.

Introduksjonskurs

Undervisning i temaene depresjon/negative tanker og angst/bekymring og enkle verktøy du kan ta i bruk med en gang.Kurset holdes hver måned med mulighet for å delta inntil fire ganger.

Kurset går på onsdag formiddag i Wergelandsgate 13, etterfulgt av mulighet for tre fredagssamlinger samme sted.Første kursdag anbefales for alle som ønsker et behandlingstilbud i Rask Psykisk helsehjelp.

For å sikre deg en plass i lokalet er det viktig at du melder deg på:

Påmelding introduksjonskurs

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp (RPH)?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni). Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Drammen. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Tverrfaglig team 

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er psykolog tilknyttet tjenesten.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandling hos oss. De ansatte har taushetsplikt.

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Behandlingstilbudet

Veiledet selvhjelp (internettassistert)

Rask Psykisk Helsehjelp i Drammen tilbyr gratis internettassistert behandling. I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på behandlingsprogrammet. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til dette. Ved å gjennomgå behandlingsprogrammet får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

Samtaleterapi (begrenset antall konsultasjoner)

I individualsamtalene benyttes kognitiv metode. Det forventes at du jobber med metode og verktøy mellom samtalene.

Angstmestringsgruppe

Et behandlingstilbud for mennesker som strever med ulike former for angst. I denne gruppen er det mulig å dele egne erfaringer. Gruppetilbudet går over 6 ganger.

Jobbmestrende veiledning

Undervisningsbasert kurs med fokus på jobb. Dette er et tilbud til deg som er i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt. Kurset går over en gang (varighet 2 t.)

Vurderingssamtale

 • Vi ringer opp alle for en avklaringssamtale innen to virkedager etter at du henvender deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål.
 • Vi forsøker da å finne ut av om du er i målgruppen til rask psykisk helsehjelp, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.
 • Du vil i denne telefonsamtalen få informasjon om tilbudet hos oss, påmelding til introduksjonskurs og veien videre.
 • Når introduksjonskurset er gjennomført tar du på nytt kontakt med oss og vi setter opp avtale for kartleggingssamtale om ditt videre behov.

Da jeg kom til RPH, ble jeg møtt og hørt som den jeg er og ikke satt i bås. De som jobbet med meg, gav meg optimisme og tro på behandlingen og egen aktivitet. Jeg ble involvert på en slik måte at jeg kunne være med å ta riktige beslutninger på riktig nivå, samt at jeg fikk verktøy og lærte hvordan jeg kunne hjelpe meg selv.

Deltaker i RPH

Anbefalt til selvhjelpsbruk

 • Hvordan gi litt mer f..n av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • Ikke vær så slem mot deg selv av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • Lykketyvene av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • Trange rom og åpne plasser av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • Bedre Søvn - En håndbok for deg som sover dårlig av Bjørn Bjorvatn.
 • Sjef i eget liv av Ingvar Wilhelmsen
 • Kongen anbefaler av Ingvar Wilhelmsen
 • Det er ikke mer synd på deg enn andre av Ingvar Wilhelmsen
 • Klok på følelser av Steigler/Singing/Greenberg

Under finner du en liste med anbefalte videoer fra YouTube:

På www.kognitiv.no finner du informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker. 

Hvis du strever med angst, og ikke er helt sikker på hva det er, kan du lese mer om ulike angstlidelser her:

Hvis du strever med depresjon, kan du lese mer om det her:

Hvis du strever med søvn, kan du lese mer om det her:

For helsepersonell og samarbeidspartnere 

 • Henvisning til Rask psykisk helse er ikke nødvending. Vi ønsker at innbyggeren selv skal ta kontakt med oss.
 • Vi diskuterer gjerne saker hvis du er usikker (ring vakttelefon i telefontiden).
 • Vi kan sende epikrise ved behov og etter avtale med den enkelte.
 • Det er ikke mulig å sende e-link til oss.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Våre ansatte

 • Veslemøy Amundsen Melstveit: Psykiatrisk sykepleier/Kognitiv terapeut
 • Mari Hogganvik: Psykiatrisk sykepleier/Kognitiv terapeut
 • Vivi Kalmo: Psykiatrisk sykepleier/Kognitiv terapeut
 • Marie Myre Løstegård: Psykiatrisk sykepleier/Kognitiv terapeut
 • Samantha Naylor: Psykiatrisk sykepleier/Kognitiv terapeut
 • Thomas Pedersen: Kognitiv terapeut/Veileder Kognitiv terapi
 • Zeenat Rafiq: Psykologspesialist/Kognitiv terapeut
 • Nina Renee Wiulsrud: Psykiatrisk sykepleier/Kognitiv terapeut

Kontakt

Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

 • Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon.
 • Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per e-post.

E-post: rph@drammen.kommune.no

Påmelding introduksjonskurs 

 

 • Telefon: 94 81 70 41
 • Telefontid: Tirsdager og torsdager kl. 9-12
 • Besøksadresse: Wergelandsgate 10, 3019 Drammen

Hvis du ikke får kontakt med oss når du ringer, legg igjen en beskjed og vi vil ringe deg opp innen to virkedager.