Mottak for psykisk helse og rus

Tilbudet mottak for psykisk helse og rus består av Mottaket og Energihuset. Det er åpent for alle innbyggere med psykiske helseplager, rusproblem eller en kombinasjon av dette. Det er også anledning for pårørende, fastlege eller andre til å ta kontakt. Henvisning fra lege eller sykehus er ikke nødvendig.

Ved fare for liv og helse, ring 116 117

I mottaket er vi opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg. Sammen arbeider vi for å finne dine mål, og gode løsninger som kan bidra til å nå disse. Det kan være ulike mestringskurs, arbeidsrettet veiledning, selvhjelpskurs (e-læring) og/eller individuelle samtaler.

Den som henvender seg kan også få råd og veiledning eller informasjon om aktivitetstilbud, ulike selvhjelpsgrupper, pårørendetilbud eller frivillige tilbud i Drammensområdet.

Kurs- og undervisningstilbud

Finn et kurs som passer deg blant tilbudene fra mottaket og Energihuset.

Andre tilbud

For noen innbyggere vil ikke mottaket kunne gi den beste hjelpen, da kan vi lose deg videre til andre tilbud i eller utenfor kommunen.