Mottaket er åpent for alle innbyggere med psykiske helseplager, rusproblem eller en kombinasjon av dette. Det er også anledning for pårørende, fastlege eller andre til å ta kontakt. Henvisning fra lege eller sykehus er ikke nødvendig.

I mottaket er vi opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg. Sammen arbeider vi for å finne dine mål, og gode løsninger som kan bidra til å nå disse. Det kan være ulike mestringskurs, arbeidsrettet veiledning, selvhjelpskurs (e-læring) og/eller individuelle samtaler.

Den som henvender seg kan også få råd og veiledning eller informasjon om aktivitetstilbud, ulike selvhjelpsgrupper, pårørendetilbud eller frivillige tilbud i Drammensområdet.

Informasjon og tilbud på andre nettsteder

For noen innbyggere vil ikke mottaket kunne gi den beste hjelpen, da kan vi lose deg videre til andre tilbud i eller utenfor kommunen.

Les mer om:

Kontakt

  • E-post:
  • Telefonnummer: 32 04 67 00