Rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enhet for russaker gir veiledning, råd og generell informasjon til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9.

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at alle kommuner skal etablere en rådgivende enhet for russaker fra 01.juli 2022. Dette er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-9.

De som tas for narkotikabruk eller med mindre mengder narkotika til eget bruk, vil ikke lenger kunne straffes. De vil derimot pålegges obligatorisk rådgivning og tilbys behandling.

Rådgivende enhet skal gi innbyggere veiledning, råd og generell informasjon om helsefare og risiko ved rusmiddelbruk. Oppmøte hos rådgivende enhet vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon som bot eller fengselsstraff fra på påtalemyndighetene. Videre har rådgivende enhet ansvar for rusmiddeltesting for personer etter vilkår fra påtalemyndighet.