Kurstilbudet til lavterskel mottak

Uten påmelding

Introduksjonskurs: – Undervisningsbasert kurs med tema depresjon/negative tanker og angst/bekymring. Kurset går over to ganger (varighet 2 ½ t per gang).

Påmelding introduksjonskurs angst og depresjon

Se videoundervisning som gir deg en kort orientering om ulike tema

Se kurset på video

Se kurset om søvn på video.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om depresjon og negative tanker på video.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om bekymring og angst på video.

Videoen varer i 35 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om rus og avhengighet på video.

Videoen varer i 24 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om problematisk hasjbruk på video.

Det finnes to versjonen, en kortversjon på 3,5 minutter og en fullversjon på 10 minutter.

Se video

Se kurset på video

Se kurset om grensesetting og selvhevdelse på video.

Videoen varer i 19 minutter.

Se video

Med påmelding

Mestringskurs over to ganger som presenter hvordan få kontroll over negative tanker.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Kurs over 8 uker som presenterer verktøy til bruk i egen bedringsprosess.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Kurset handler om psykisk helse er og hvordan det påvirker oss. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Flyktningtjenesten eller etter behov.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Kurs over 6 ganger for personer som opplever angst som en begrensning i hverdagen.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Kurs i discgolf som aktivitet hver tirsdag på Bikkjestykket, men ikke i vintermånedene.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Informasjonsmøte for innbyggere som ønsker aktivitet i regi av Energihuset som også har brobygging imot frivillighet og selvhjelp.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Kurs over 48 uker for personer med langvarige psykiske helseutfordringer i samarbeid med DPS og Psykisk helse i kommunen.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

  • 32 04 67 00

Kurs for deg som er pårørende til personer som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.