Kurs og undervisningstilbud for rus og psykisk helse

Uten påmelding

Se videoundervisning som gir deg en kort orientering om ulike tema

Video om søvnvansker

Lær mer om søvn.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Video om depresjon og og negative tanker

Lær mer om depresjon og negative tanker.

Videoen varer i 22 minutter.

Se video

Introduksjonskurs

Vil du lære mer om depresjon og negative tanker? Eller om angst og bekymring?

Introduksjonskurset er undervisningsbasert.

Kurset går over to ganger og varer 2,6 time per gang.

Påmelding introduksjonskurs

Video om bekymring og angst

Lær mer om bekymring og angst.

Videoen varer i 35 minutter.

Se video

Introduksjonskurs

Vil du lære mer om depresjon og negative tanker? Eller om angst og bekymring?

Introduksjonskurset er undervisningsbasert.

Kurset går over to ganger og varer 2,6 time per gang.

Påmelding introduksjonskurs

Video om rus og avhengighet

Lær mer om rus og avhengighet.

Videoen varer i 24 minutter.

Se video

Video om problematisk hasjbruk

Lære mer om problematisk hasjbruk.

Det finnes to versjonen, en kortversjon på 3,5 minutter og en fullversjon på 10 minutter.

Se video

Video om grensesetting og selvhevdelse

Lær mer om grensesetting og selvhevdelse.

Videoen varer i 19 minutter.

Se video

Med påmelding

Mestringskurs

Kurs over 8 ganger som presenterer verktøy til bruk i egen bedringsprosess.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Kurs over 48 uker for personer med langvarige psykiske helseutfordringer i samarbeid med DPS og Psykisk helse i kommunen.

IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Metoden fremhever læring om psykiske lidelser for å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling, samt å hjelpe personer til å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00

Kurset handler om hva psykisk helse er og hvordan det påvirker oss. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Flyktningtjenesten eller etter behov.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00

Kurs over 6 ganger for personer som opplever angst som en begrensning i hverdagen.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00

Undervisningsbasert kurs med tema depresjon/negative tanker og angst/bekymring i regi av Rask Psykisk Helsehjelp.

Påmelding introduksjonskurs angst og depresjon

Kurset går over to dager, og begynner klokken 09.00 og er ferdig ca. kl.11.30 begge gangene. Når du har meldt deg på kurset har du automatisk fått plass og det er bare å møte opp i Wergelandsgate 13, 3019 Drammen.

Dersom du har spørsmål i forkant kan du kontakte oss på telefonnummer 948 17 041, eller sende oss en mail til vår
e-post: rph@drammen.kommune.no

Mestringskurs over to ganger som presenter hvordan du kan få kontroll over negative tanker.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00

Føler du fravær av glede, konsentrasjonsvansker, irritert, grubling, uro og trekker deg tilbake? Da kan dette kurset i mestring av depresjon (KiD kurs) være noe for deg.

Påmelding KID kurs

Målet for kurset

Målet for kurset er å kunne mestre din depresjon og forebygge tilbakefall. Du vil bli introdusert til verktøy og øve på å bruke de.

Hva går kurset ut på

Kurset er lagt opp med undervisning og hjemmearbeid basert på kognitiv terapi. For å få best utbytte av kurset må du påregne tid til hjemmearbeid mellom kursdagene. Hjemmearbeidet er å øve på metoder som du blir introdusert for på kurset. Kurset er for deg mellom 18 og 64 og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset går over 10 ganger på torsdager hver vår og høst og varer 2.5 time pr gang.

Vi fyller opp kursene fortløpende. Kursavgift kr 500.- som dekker kursmateriell. Kursavgiften betales via vipps eller faktura.  Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon:
Ring lavterskelmottak psykisk helse og rus  på tlf. 32 04 67 00 på hverdager mellom klokka 09.00 og 14.00

Eller kontakt Rask Psykisk Helsehjelp

E-post: rph@drammen.kommune.no
Telefon 948 17 041

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom tanker og følelser? Ønsker du å bedre evnen til å mestre belastning, enten i arbeid eller privat?

Påmelding mestring av belastning

Målet med kurset

Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. På kurset benyttes kognitiv teori og kognitive metoder. Oppmerksomheten er rettet mot å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil.

Hva går kurset ut på

Du lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne belastninger på kurset. Kursdeltakerne jobber med egne utfordringer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker de lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Kurset er for deg mellom 18 og 64 og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset går tirsdager over 10 ganger og varer 2 timer. Kursavgift kr 500.- som dekker kursmateriell. Kursavgiften betales via vipps eller faktura. Kurset settes opp jevnlig fra 2023. Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte:

Rask Psykisk Helsehjelp på telefon 948 17 041

E-post: rph@drammen.kommune.no

eller Frisklivssentralen på telefon 951 71 102

e-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Har du lite tiltakslyst og har du sluttet med aktiviteter du tidligere trivdes med? Kjenner du deg nedstemt og trist? Da kan dette kurset være noe for deg.

Påmelding "Takk bare bra kurs"

Målet for kurset

Lære verktøy som du kan benytte slik at hverdagen blir fylt med gode aktiviteter og ting du liker eller har likt å gjøre.

Hva går kurset ut på

Kurset er for deg fra 64 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset er lagt opp med undervisning og hjemmearbeid. Kurset går onsdager over 10 ganger og varer 2 timer. Vi fyller opp kurset fortløpende. Kursavgift kr 500.- som dekker kursmateriell. Kursavgiften betales via vipps eller faktura. Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Forebyggende helseteam for seniorer på telefon: 476 80 726

E-post: fhfs@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Ønsker du å lære mer om hva du som pårørende til en med psykisk helse- og rusutfordringer kan gjøre?

Det å stå nær noen som sliter med rus og/eller psykiske uhelse medfører ekstra utfordringer både følelsesmessig og praktisk.

Kanskje vårt mestringskurs for pårørende kan være nyttig for deg?

Du kan være foreldre, søsken, besteforeldre, ektefelle/ samboer eller barn av.

Vi ønsker å gi deg økt:

 • læring og mestring som pårørende
 • bevissthet om egne ressurser og muligheter
 • kunnskap om mestringsstrategier og hvordan du kan ta disse i bruk
 • mulighet til å treffe andre i samme situasjon, og dele erfaringer

Gratis

Kurset er gratis. Det går over 9 torsdager fra kl.16.30-18.45. Vi inviterer til en individuell samtale i forkant av kurset.

Påmelding

For mer informasjon og/eller påmelding ring psykisk helse og rusarbeid, avd. lavterskel mottak:

 • Hverdager mellom kl 9.00-14.00
 • Tlf: 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Aktiviteter

Startkurset er et informasjonsmøte som varer to timer. Det holdes første torsdag hver måned. På kurset får du informasjon om ulike aktivitetstilbud i kommunen.

Kurset finner sted i Wergelandsgate 13 i Drammen.

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Kurs i discgolf som aktivitet. Oppmøte i nedre del av parken ved Marienlyst skole/Bikkjestykket hver tirsdag kl. 14.00. Vi holder på til ca. kl. 15.30. 

Påmelding

Ring lavterskelmottaket hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 og meld deg på:

 • 32 04 67 00