Pårørende psykisk helse- og rus

Det å leve med andres rusbruk eller psykiske helseproblemer påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidsliv.

Barn påvirkes alltid når noen i familien har alvorlig sykdom eller rusproblemer. Barn og unge som er pårørende kan ringe mottaket vårt på telefon 32 04 67 00. Hvis barn og unge ønsker å finne informasjon på internett, kan nettsiden til Pårørendesenteret være et fint sted å starte. Nettsiden er laget for (og med) barn som er pårørende.

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet, og noen ganger kan det være nyttig med informasjon og noen å prate med om pårørenderollen. En pårørende er en slektning, venn eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som har en funksjonsnedsettelse, er fysisk eller psykisk syk, rusavhengig, spilleavhengig, er innsatt i fengsel eller er død. Det å leve med andres rusbruk eller psykiske helseproblemer påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidsliv.

I mottaket for psykisk helse og rusarbeid ønsker vi å fokusere på hvordan mestre hverdagen som pårørende best mulig. Hos oss kan du få råd og veiledning samt tilbud om pårørendekurs, eller vi kan lose deg videre... 

Lenker