Lavterskel helsetilbud for rusavhengige

Drammen kommune har tilbud om lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere. Dette innebærer at timebestilling er unødvendig, og at hjelpen som ytes er gratis for brukerne.

Formålet er å forebygge, bedre og kartlegge helsetilstanden til målgruppen, og å redusere skade. Vi ønsker å redusere og lindre helsemessige skader som er forårsaket av rusmiddelmisbruket og livsstilen misbruket forårsaker.

Rusakutt er lokalisert i Drammen sentrum. Berggården kafé er lokalisert i Mjøndalen sentrum.

Rusakutt kan tilby

 • Testing av hepatitt B, C og HIV
 • Vaksinasjon mot hepatitt A og B
 • Sprøytebytte, med tanke på å forhindre alvorlig blodsmitte og infeksjoner eller unødig ødeleggelse av blodårene
 • Samtale, vurdering og informasjon om helse og overdoserisiko
 • Sårbehandling
 • Urinprøvetaking i LAR-saker
 • Utlevering av LAR-preparater
 • Kontakt med fastlege, legevakt, tannlege, kontaktperson innad i Psykisk helse- og rusarbeid eller andre instanser
 • Gynekologisk helseinformasjon og undersøkelser
 • Gatenært arbeid

I rusakutt jobber det sykepleiere, lavterskel ruskonsulent, helsefagarbeider og lege.

Berggården kafé er kafeen på Berggården. Det er et lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige.

Kaféen tilbyr

 • Servering av gratis mat
 • Mulighet for å kunne dusje
 • Mulighet for å vaske klær
 • Utdeling av kondomer
 • Lån av telefon til lege, tannlege og rusinstitusjoner
 • Individuelle samtaler
 • Sårstell
 • Utlevering av rene sprøyter i bytte mot brukte
 • Vaksine mot hepatitt A og B
 • Influensavaksine
 • Graviditetstest
 • Annen helseoppfølgning

Hva kan du forvente av oss

Vi har taushetsplikt om alt som skjer og blir sagt i kaféen, men ved fare for liv og helse, kan denne bli brutt.

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Hva vi forventer av deg

Det er ikke tillatt å innta noen form for rusmidler i og rundt kafeen.

Det er ikke lov å kjøpe, selge eller gi bort gjenstander, narkotiske stoffer, medikamenter eller alkohol.

Truende eller aggressiv oppførsel mot gjester eller personalet er ikke tillatt.

Ved bortvising vil politiet alltid bli orientert.

Kontakt

Rusakutt

 • Telefon: 32 04 67 00 / mobil: 991 21 060
 • Besøksadresse: Øvre Strandgate 12
 • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Åpningstider rusakutt 

 • Mandag–torsdag: kl. 08.00–15.00

 • Fredag: kl. 08.00–14.45

 • Lørdag–søndag: kl. 08.00–8.30 og 10.00–13.00

Berggården kafé

 • Telefon: 974 05 974
 • Besøksadresse Berggården kafé: Evjegata 2, 3050 Mjøndalen

Åpningstider Berggården kafé

 • Mandag–fredag: kl. 10.00–14.30