Lavterskel helsetilbud for rusavhengige

Drammen kommune har tilbud om lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere. Dette innebærer at timebestilling er unødvendig, og at hjelpen som ytes er gratis for brukerne.

Formålet er å forebygge, bedre og kartlegge helsetilstanden til målgruppen, og å redusere skade. Vi ønsker å redusere og lindre helsemessige skader som er forårsaket av rusmiddelmisbruket og livsstilen misbruket forårsaker.

Rusakutt er lokalisert i Drammen sentrum. Berggården kafé er lokalisert i Mjøndalen sentrum.

Rusakutt tilbyr:

 • Testing av hepatitt B, C og HIV
 • Vaksinasjon mot hepatitt A og B
 • Sprøytebytte, med tanke på å forhindre alvorlig blodsmitte og infeksjoner eller unødig ødeleggelse av blodårene
 • Samtale, vurdering og informasjon om helse og overdoserisiko
 • Sårbehandling
 • Urinprøvetaking i LAR-saker
 • Utlevering av LAR-preparater
 • Kontakt med fastlege, legevakt, tannlege, kontaktperson innad i Psykisk helse- og rusarbeid eller andre instanser
 • Gynekologisk helseinformasjon og undersøkelser
 • Gatenært arbeid

I rusakutt jobber det sykepleiere, lavterskel ruskonsulent, helsefagarbeider og lege.

Du finner rusakutt på i Øvre Strandgate 12 i Drammen.

Berggården kafé er kafeen på Berggården. Det er et lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige.

Hos Berggården får du:

 • Servering av gratis mat
 • Mulighet for å kunne dusje
 • Mulighet for å vaske klær
 • Utdeling av kondomer
 • Lån av telefon til lege, tannlege og rusinstitusjoner
 • Individuelle samtaler
 • Sårstell
 • Utlevering av rene sprøyter i bytte mot brukte
 • Vaksine mot hepatitt A og B
 • Influensavaksine
 • Graviditetstest
 • Annen helseoppfølgning

Hva kan du forvente av oss?

Vi har taushetsplikt om alt som skjer og blir sagt i kaféen, men ved fare for liv og helse, kan denne bli brutt.

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Hva vi forventer av deg?

Det er ikke tillatt å innta noen form for rusmidler i og rundt kafeen.

Det er ikke lov å kjøpe, selge eller gi bort gjenstander, narkotiske stoffer, medikamenter eller alkohol.

Truende eller aggressiv oppførsel mot gjester eller personalet er ikke tillatt.

Ved bortvising vil politiet alltid bli orientert.

Kontakt

Rusakutt

På Rusakutt trenger du ingen timeavtale 

 • Telefon: 32 04 67 00 (tastevalg 4) / mobil: 991 21 060
 • Besøksadresse: Øvre Strandgate 12
 • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Åpningstider rusakutt 

 • Mandag–torsdag: kl. 08.00–15.00

 • Fredag: kl. 08.00–14.45

 • Lørdag–søndag: kl. 08.00–8.30 og 10.00–13.00

Berggården kafé

 • Telefon: 974 05 974
 • Besøksadresse Berggården kafé: Evjegata 2, 3050 Mjøndalen

Åpningstider Berggården kafé

 • Mandag–fredag: kl. 10.00–14.30