Jeg trenger råd om barnet eller ungdommen min

Barnehage og skole

Vanskelig for å få venner

Har barnet problemer med å omgås andre barn eller problemer med å få venner i barnehagen?

Ta kontakt med barnehagen til barnet.

Ønsker du å prate med noen andre

Ønsker du å prate med noen andre enn barnehagen om barnets situasjon?

Forhold i hjemmet

Er det forhold i hjemmet som gjør at barnet ikke ønsker å gå i barnehagen?

Ta kontakt med:

  • Familieteam
  • Barnevernet: tlf 906 98 919 (dagtid) og 32 04 65 00 (etter kl 15.30 og helger)

Psykisk helse

Er det psykiske utfordringer som gjør at barnet ikke vil gå i barnehagen?

Ta kontakt med:

Kontakt skolen

Lurer du på hva som gjør at barnet ditt ikke trives og hva som kan gjøres for at barnet skal trives bedre?

Ta kontakt med kontaktlærer ved skolen der barnet ditt er elev.

Finn kontaktinformasjon til skolen

Ønsker du å prate med noen andre

Ønsker du å prate med andre enn skolen om situasjonen til barnet?

Skolen

Dersom barnet ikke vil gå på skolen bør du først ta kontakt med skolen der barnet ditt er elev:

Sosiale problemer

Synes barnet ditt at det er vanskelig å være sammen med andre barn, eller kjenner seg utenfor? Eller kommer det ofte i konflikt med andre?

For råd og hjelp til barnet ditt, kontakt med helsesykepleier ved skolen. Ved ungdomsskolene kan du også kontakte sosiallærer eller sosialrådgiver. Marienlyst og Galterud har også minoritetsrådgiver ved skolen.

Finn barnets skole

Faglige problemer

Kan grunnen til at barnet ditt ikke vil gå på skolen være problemer med å henge med i undervisningen?

Kontakt skolen.

Skyldes problemene vasker med lesing, skriving?

Psykisk helse

Er det psykiske utfordringer som gjør at barnet ikke vil gå på skolen?

Ta kontakt med:

For råd og hjelp til barnet ditt, ta kontakt med helsesykepleier ved skolen. Ved ungdomsskolene kan du også kontakte sosiallærer eller sosialrådgiver.

Forhold i hjemmet

Er det forhold i hjemmet som gjør at barnet ikke ønsker å gå på skolen?

Ta kontakt med:

  • Familieteam
  • Barnevernet: tlf 906 98 919 (dagtid) og 32 04 65 00 (etter kl 15.30 og helger)

Fysisk utvikling

Er du bekymret for at barnet ditt utvikler seg sent?

Barn

Kontakt:

Ungdom

Har du spørsmål om din ungdoms utvikling, ta kontakt med:

Helse og rus

Helseråd

Er du bekymret for at ungdommen din ruser seg?

Ta kontakt med skolen der barnet elev eller prat med sosiallærer.

Barnevernet

Ønsker du hjelp fra barnevernstjenesten?

Ta kontakt:

  • Tlf 906 98 919 (dagtid) og 32 04 65 00 (etter kl 15.30 og helger)

Veiledning

Trenger du råd til hvordan du kan hjelpe ungdommen din?

Ta kontakt med:

Barnehage og skole

Er du bekymret for at barnet ditt ikke spiser som forventet og lurer på hvordan spisingen er når barnet er borte?

Kontakt barnehagen eller skolen til barnet:

Helseråd

Er du redd for at barnet eller ungdommen din er i ferd med å utvikle et vanskelig forhold til mat?

Ta kontakt med helsesykepleier:

Barnehage og skole

Ønsker du å prate med barnet eller ungdommens lærer?

Ta kontakt med barnehagen eller skolen der barnet er elev:

Helseråd

Er du bekymret for at barnet eller ungdommen din er engstelig, redd, trist, lei seg eller sliter med søvn?

Ønsker du helsefaglig hjelp, kontakt:

Atferd

Barnehage eller skole

Ønsker du å prate med barnehage eller skolen om dine bekymringer?

Få det bedre sammen med barnet ditt

Ønsker du hjelp til å forstå hverandre bedre? Synes du at det er vanskelig å sette grenser for barnet ditt?

Veiledning

Trenger du et spesialisert lavtterskeltilbud du kan ta direkte kontakt med oss uten å ha en henvisning?

Skole og barnehage

Er du bekymret for om barnet eller ungdommen din ofte kommer i konflikt med andre barn på skole eller barnehage?

Kontakt barnehagen eller skolen der barnet eller ungdommen din er elev. Ved ungdomsskolene finnes det også sosiallærer eller sosialrådgiver:

Helse

Er du bekymret for at barnet ditt ofte kommer i konflikt?

Kontakt:

Familieteam

Bruker mye tid på gaming

Er du bekymret for at barnet ditt er avhengig av spilling på nett? Eller opplever barnet eller ungdommen utfordringer på sosial medier?

Ser på porno

Er du bekymret for at barnet eller ungdommen din ser på porno?

Kontakt:

Familieteam

Seksualisering

Er du bekymret for at barnet har seksualisert adferd rettet mot andre barn eller voksne? Eller lurer du på hva som er normalt?

Får ikke venner

Synes du at barnet ditt av vanskelig for å bli venn med andre barn?

Ikke alle barn er like utadvendt og blir så lett kjent med andre barn. Men er du bekymret for at barnet ditt er mye alene, kan du prate med:

For yngre barn:

For barn på i skolealder:

Ensomhet

Er du bekymret for at barnet ditt er ensomt?

Kontakt:

Familieteam

Ikke med på aktiviteter

Er du bekymret for at barnet ditt ikke deltar i aktiviteter på fritida?

Det finnes mang tilbud i regi av kommunen, frivilligheten og kommersielle aktører.

Aktivitetskalender

Se tilbudet til unge i Drammen - idrett, kultur og kurs:

Kulturskolen

Attic

Ved Attic finnes tilbud for dans og scenekunst for barn og unge.

Se tilbudet ved Attic

Ungdomsklubb

Det finnes flere ungdomsklubber i kommunen. Ungdomsklubber er et gratis tilbud til alle mellom 

Økonomi

Kulturskolen tilbyr også friplassordning for barn fra familier med lav inntekt.

Hjelp til hele familien

Er det vanskelig å kommunisere med barnet eller ungdommen din?

Kontakt:

Familieteam

Henger mye ute

Er du bekymret for at barnet eller ungdommen din er lite hjemme?

Du kan prate med Uteteamet for å høre hva som skjer i området ungdommen ferdes:

Eller du kan snakke med Ungdomstorget om hva som skjer: