Skolepenger og rabatter

Her finner du informasjon om skolepenger, redusert betaling og søskenmoderasjon ved Drammen kulturskole.

Skolepenger for 2023

 
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under 6G,-) Inntektsgradert
Elevplass 2593
Elevplass stryk (m/samspill) på Union Scene 2951
Elevplass stryk (m/samspill) i Krokstadelva 2711
Talentprogram for unge musikere 2593
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1512
Feriekurs 1763
Babysang (8 ganger) 415
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) 719
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1512
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2593
Studioproduksjon 1512
Slagverksensemble 1512
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie 373
Materiellpenger 37
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 132

Redusert betaling

Det kan søkes om reduksjon i pris etter underliggende kriterier: 

Husholdningens samlede brutto inntekt Reduksjon Kostnad for en elevplass 1/2 år Kostnad for en elevplass 1 år
3G eller lavere
(kr 0,- til 355.860,-)
Gratis Kr 0,- Kr 0,-
Mellom 3G og 4G
(kr 355.860,- til 474.480,-)
75% rabatt Kr 648,- Kr 1.296
Mellom 4G og 5G
(kr 474.480,- til 593.100,-)
50% rabatt Kr 1.297,- Kr 2.594,-
Mellom 5G og 6G
(kr 593.100,- til 711.720,-)
25% rabatt Kr 1.945,- Kr 3.890,-
6G eller mer
(kr 711.720,- eller mer)
Fullpris Kr 2.593,- Kr 5.186,-
  • Du kan søke om reduksjon for 1 elevplass per elev.
  • Du søker om reduksjon etter at eleven er påmeldt.
  • Redusert betaling gjelder kun for barn under 18 år.
  • Søknadsfrist er 1. september (for hele skoleåret) og 1. februar (for vårsemesteret).
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  •  Send e-post med dokumentasjon på inntekt fra fjoråret (f.eks skattemelding, skatteoppgjør eller introduksjonsstønad) til drammen.kulturskole@drammen.kommune.no

Søskenmoderasjon

  • 30% rabatt på barn nr. 2
  • 50% rabatt på barn nr. 3, 4, 5 osv.

Det gis søskenmoderasjon for ett fag per elev. Søskenmoderasjon beregnes automatisk ved fakturering så fremt betaler på alle søsken er den samme.

Søsken som går på Attic? Ordningen med søskenmoderasjon gjelder for både Attic og Kulturskolen. I disse tilfellene er foresatte selv ansvarlig for å informere Attics kontor om søsken som går på Kulturskolen, og rabatten bortfaller hvis informasjon ikke er gitt innen utsending av faktura.

Foreninger, organisasjoner, korps ol. får ikke søskenmoderasjon.