Skolepenger og rabatter

Her finner du informasjon om skolepenger, redusert betaling og søskenmoderasjon ved Drammen kulturskole.

Skolepenger for våren 2024

 
Priser Per semester
Elevplass  2703
Elevplass for strykere inkl. samspill 2903
   
MATERIELLPENGER  
Materiellpenger 39
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 137
   
VALGFRIE TILLEGG  
Instrument/utstyrsleie 388
Talentprogram for unge musikere 2703
Fordypningsprogram visuell kunst  1572
Slagverkensemble 1572
Samspill mindre grupper 1572
Hørelære og musikkteori Gratis
   
KORTERE KURS  
Babysang (8 ganger) 432
Feriekurs (5 dager) 1763

Redusert betaling

Det kan søkes om reduksjon i pris etter underliggende kriterier: 

Husholdningens samlede brutto inntekt Reduksjon Kostnad for en elevplass 1/2 år Kostnad for en elevplass 1 år
3G eller lavere
(kr 0,- til 355.860,-)
Gratis Kr 0,- Kr 0,-
Mellom 3G og 4G
(kr 355.860,- til 474.480,-)
75% rabatt Kr 676,- Kr 1352,-
Mellom 4G og 5G
(kr 474.480,- til 593.100,-)
50% rabatt Kr 1351,- Kr 2703,-
Mellom 5G og 6G
(kr 593.100,- til 711.720,-)
25% rabatt Kr 2027,- Kr 4054,-
6G eller mer
(kr 711.720,- eller mer)
Fullpris Kr 2703,- Kr 5405,-
  • Du kan søke om reduksjon for 1 elevplass per elev.
  • Du søker om reduksjon etter at eleven er påmeldt.
  • Redusert betaling gjelder kun for barn under 18 år.
  • Søknadsfrist er 1. september (for hele skoleåret) og 1. februar (for vårsemesteret).
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  •  Send e-post med dokumentasjon på inntekt fra fjoråret (f.eks skattemelding, skatteoppgjør eller introduksjonsstønad) til drammen.kulturskole@drammen.kommune.no

Søskenmoderasjon

  • 30% rabatt på barn nr. 2
  • 50% rabatt på barn nr. 3, 4, 5 osv.

Det gis søskenmoderasjon for ett fag per elev. Søskenmoderasjon beregnes automatisk ved fakturering så fremt betaler på alle søsken er den samme.

Søsken som går på Attic? Ordningen med søskenmoderasjon gjelder for både Attic og Kulturskolen. I disse tilfellene er foresatte selv ansvarlig for å informere Attics kontor om søsken som går på Kulturskolen, og rabatten bortfaller hvis informasjon ikke er gitt innen utsending av faktura.

Foreninger, organisasjoner, korps ol. får ikke søskenmoderasjon.