Skolepenger og rabatter

Her finner du informasjon om skolepenger, inntektsgraderte skolepenger og søskenmoderasjon ved Drammen kulturskole.

Skolepenger for 2023

 
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under 6G,-) Inntektsgradert
Elevplass 2593
Elevplass stryk (m/samspill) på Union Scene 2951
Elevplass stryk (m/samspill) i Krokstadelva 2711
Talentprogram for unge musikere 2593
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1512
Feriekurs 1763
Babysang (8 ganger) 415
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) 719
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1512
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2593
Studioproduksjon 1512
Slagverksensemble 1512
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie 373
Materiellpenger 37
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 132

Inntektsgraderte skolepenger

Det kan søkes om reduksjon i skolepengene etter underliggende kriterier: 

Husholdningens samlede brutto inntekt: Reduksjon: Kostnad for en elevplass 1/2 år: Kostnad for en elevplass 1 år:
3G eller lavere
(kr 0,- til 355.860,-)
Gratis Kr 0,- Kr 0,-
Mellom 3G og 4G
(kr 355.860,- til 474.480,-)
75% rabatt Kr 648,- Kr 1.296
Mellom 4G og 5G
(kr 474.480,- til 593.100,-)
50% rabatt Kr 1.297,- Kr 2.594,-
Mellom 5G og 6G
(kr 593.100,- til 711.720,-)
25% rabatt Kr 1.945,- Kr 3.890,-
6G eller mer
(kr 711.720,- eller mer)
Fullpris Kr 2.593,- Kr 5.186,-
 • Det kan søkes om reduksjon for elever i Drammen kulturskole når brutto inntekt i husholdningen er kr 711.720,- (6G) eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Inntektsgraderte skolepenger innvilges etter søknad med vedlagt skattemelding. Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres.
 • Det kan i utgangspunktet søkes om reduksjon for 1 elevplass pr elev.
 • Ordningen med inntektsgraderte skolepenger gjelder for barn under 18 år (med unntak av særhensyn).
 • Søknadsfrist er 1. september (for hele skoleåret) og 1. februar (for vårsemesteret).
 • Dersom avklaring om reduksjon er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til plassen, vennligst gi beskjed om dette.
 • Søknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
 • Foreninger, organisasjoner, korps ol. kan ikke søke om reduksjon.
 • Søknaden gjelder for et skoleår og det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår, innen fristen 1. september.
 • Man kan enten søke via elevportalen SpeedAdmin eller sende oss en mail på drammen.kulturskole@drammen.kommune.no
 • Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaene ved å ta kontakt med kulturskolens kontor.
    

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no eller ta en tur innom vårt kontor på Union Scene/Grønland 60, 3045 Drammen.

Søskenmoderasjon

 • 30% rabatt på barn nr. 2
 • 50% rabatt på barn nr. 3, 4, 5 osv.

Det gis søskenmoderasjon for 1 fag pr elev. Søskenmoderasjon beregnes automatisk ved fakturering så fremt betaler på alle søsken er den samme.

Søsken som går på Attic? Ordningen med søskenmoderasjon gjelder for både Attic og Kulturskolen. I disse tilfellene er foresatte selv ansvarlig for å informere Attics kontor om søsken som går på Kulturskolen, og rabatten bortfaller hvis informasjon ikke er gitt innen utsending av faktura.

Foreninger, organisasjoner, korps ol. får ikke søskenmoderasjon.