Her finner du informasjon om skolepenger, friplassordning og søskenmoderasjon ved Drammen kulturskole.

Skolepenger for høst 2021

 
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under kr 462.000,-) Gratis
Elevplass 2439
Elevplass på Knutepunkt Svelvik 1908
Elevplass stryk (m/samspill) på Union Scene 2777
Elevplass stryk (m/samspill) i Krokstadelva 2674
Talentprogram for unge musikere 2439
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1422
Feriekurs 1700
Babysang (8 ganger) 400
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) 673
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1422
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2439
Studioproduksjon 1422
Slagverksensembel 1422
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie 350
Materiellpenger 35
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 124
Søskenmoderasjon (barn nr 2) 30%
Søskenmoderasjon (barn nr 3) 50%

Her finner du satser for skolepenger våren 2021:

Friplassordning

 • Det kan søkes om friplass for elever i Drammen kulturskole når brutto inntekt i husholdningen er kr. 462000,- eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Friplass innvilges etter søknad med vedlagt skattemelding. Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres.
 • Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev.
 • Friplassordningen gjelder for barn under 18 år (med unntak av særhensyn).
 • Søknadsfrist er 15. september (for hele skoleåret) og 15. februar (for vårsemesteret).
 • Dersom avklaring om friplass er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til plassen, vennligst gi beskjed om dette.
 • Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
 • Foreninger, organisasjoner, korps ol. kan ikke søke om friplass.
 • Søknaden gjelder for et skoleår og det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår, innen fristen 15. september.
 • Man kan enten søke via elevportalen SpeedAdmin eller sende inn søknadsskjema (pdf).
 • Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaene ved å ta kontakt med kulturskolens kontor.
    

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no eller ta en tur innom vårt kontor på Union Scene/Grønland 60, 3045 Drammen.

Søskenmoderasjon

 • 30% rabatt på barn nr. 2
 • 50% rabatt på barn nr. 3, 4, 5 osv.

Det gis søskenmoderasjon for 1 fag pr elev. Søskenmoderasjon beregnes automatisk ved fakturering så fremt betaler på alle søsken er den samme.