Skolepenger

Her finner du informasjon om skolepenger, inntektsgraderte skolepenger og søskenmoderasjon ved Drammen kulturskole.

Skolepenger for 2023

 
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under 6G,-) Inntektsgradert
Elevplass 2593
Elevplass på Knutepunkt Svelvik - Vår 23 2310
Elevplass på Knutepunkt Svelvik - Høst 23 2593
Elevplass stryk (m/samspill) på Union Scene 2951
Elevplass stryk (m/samspill) i Krokstadelva 2711
Talentprogram for unge musikere 2593
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1512
Feriekurs 1763
Babysang (8 ganger) 415
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) 719
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1512
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2593
Studioproduksjon 1512
Slagverksensemble 1512
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie 373
Materiellpenger 37
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 132
Søskenmoderasjon (barn nr 2) 30%
Søskenmoderasjon (barn nr 3) 50%

Inntektsgraderte skolepenger

Det kan søkes om reduksjon i skolepengene etter underliggende kriterier: 

Husholdningens samlede brutto inntekt: Reduksjon: Kostnad for en elevplass 1/2 år: Kostnad for en elevplass 1 år:
3G eller lavere
(Kr 0—kr 334.431,-)
Gratis Kr 0,- Kr 0,-
Mellom 3G og 4G
(Kr 334.431—kr 445.908,-)
75% rabatt Kr 648,- Kr 1.296
Mellom 4G og 5G
(Kr 445.908—kr 557.385,-)
50% rabatt Kr 1.297,- Kr 2.594,-
Mellom 5G og 6G
(Kr 557.385—kr 668.862,-)
25% rabatt Kr 1.945,- Kr 3.890,-
6G eller mer
(Kr 668.862,-)
Fullpris Kr 2.593,- Kr 5.186,-
 • Det kan søkes om reduksjon for elever i Drammen kulturskole når brutto inntekt i husholdningen er kr. 668.862,- (6G) eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Inntektsgraderte skolepenger innvilges etter søknad med vedlagt skattemelding. Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres.
 • Det kan i utgangspunktet søkes om reduksjon for 1 elevplass pr elev.
 • Ordningen med inntektsgraderte skolepenger gjelder for barn under 18 år (med unntak av særhensyn).
 • Søknadsfrist er 15. september (for hele skoleåret) og 15. februar (for vårsemesteret).
 • Dersom avklaring om reduksjon er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til plassen, vennligst gi beskjed om dette.
 • Søknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
 • Foreninger, organisasjoner, korps ol. kan ikke søke om reduksjon.
 • Søknaden gjelder for et skoleår og det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår, innen fristen 15. september.
 • Man kan enten søke via elevportalen SpeedAdmin eller sende oss en mail på drammen.kulturskole@drammen.kommune.no
 • Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaene ved å ta kontakt med kulturskolens kontor.
    

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no eller ta en tur innom vårt kontor på Union Scene/Grønland 60, 3045 Drammen.

Søskenmoderasjon

 • 30% rabatt på barn nr. 2
 • 50% rabatt på barn nr. 3, 4, 5 osv.

Det gis søskenmoderasjon for 1 fag pr elev. Søskenmoderasjon beregnes automatisk ved fakturering så fremt betaler på alle søsken er den samme.

Foreninger, organisasjoner, korps ol. får ikke søskenmoderasjon.