Uteteamet

Uteteamet er en oppsøkende sosial- og helsefagligtjeneste i Drammen kommune rettet mot unge opp til 25 år. Vi jobber forebyggende og tilbyr råd, veiledning, praktisk hjelp og oppfølging av ungdom. Vi er et frivillig tilbud, og alle i Uteteamet har taushetsplikt.

Oppsøkende arbeid

Vi er en oppsøkende sosial- og helsefaglig tjeneste gjennom vår tilstedeværelse i Drammen sentrum og de ulike kommunedelene.

Vi er ute både dagtid og kveldstid, og kan vi treffes på oss mange ulike steder, blant annet i skolegårder, kjøpesentre, ungdomsklubber og andre samlingspunkter. Vi er også innom ulike arrangementer for ungdom.

I løpet av uken besøker vi også flere ungdomsskoler og videregående skoler. Gjennom det oppsøkende arbeidet vårt ønsker vi å komme i kontakt med, og bygge tillit hos, ungdom.

Oppfølging

Vi følger opp ungdom som selv ønsker det. Hva vi hjelper med er basert på ungdommens behov. Det kan være alt fra skole, utdanning, økonomi, bolig, seksualitet, rus og psykisk helse.

Vi har også et tett samarbeid med andre tjenester som hjelper ungdommer og kan følge ungdommer videre til rett sted.

Cannabis-forebygging

Vi kan bistå ungdom som har spørsmål om cannabis, ønsker å slutte eller trappe ned bruken. Foreldre som ønsker veiledning rundt mistanke om rus hos sin ungdom, kan også ta kontakt med oss.

Ungdomstorget

Vi i uteteamet er en del av Ungdomstorget, og er tilgjengelige i de samme lokalene som dem på Strømsø.

Åpningstider

Mandag: 09.00–22.00

Tirsdag: 08.00–22.00

Onsdag: 08.00–22.00

Torsdag: 08.00–15.00

Fredag: 08.00–24.00

Lørdag: 18.00–24.00

Telefon

32 04 55 55
95 91 65 55

E-post

uteteamet@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Torgeir Vraas plass 13
3044 Drammen

Råd og hjelp

Er du bekymret for barnet eller ungdommen din? Og lurer på hvordan du kan hjelpe?

Finn råd og hjelp til barnet

Eller synes du er det er vanskelig å være foresatt?

Finn råd og hjelp til deg som foresatt